:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 171
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Централізована бібліотечна система Печерського р-ну м. Києва

     На сайті  http://pechersklibss.kiev.ua/  представлено розділи: ЦБС; Афіша; Події; Мандрівка в світ бібліографії; Бібліографічні видання; Систематична картотека статей; Краєзнавча картотека статей; Правила користування; Наші послуги; Періодичні видання; Електронний каталог; Координати; Адміністрація; Подяки читачів; Бібліотеки (Вітаємо, Афіша, Події, Фотогалерея, Періодичні видання, Електронний каталог, Правила користування, Наші послуги, Координати): Для дорослих: ЦРБ ім. М.Є.Салтикова-Щедріна; Бібліотека ім. О.Вишні; Бібліотека ім. О.Кошового; Бібліотека ім. І.Кудрі; Бібліотека №149; Бібліотека №150; Бібліотека ім. О.Радіщева; Бібліотека "Світогляд"; Бібліотека естетичного виховання; Дитячі бібліотеки: Бібліотека "Веселка"; Бібліотека ім. М.Трублаїні; Бібліотека №8; Бібліотека ім. А.Макаренка; Електронний каталог; Корисні посилання

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

Публічна бібліотека: сучасна модель
Современная библиотека - Пропонують практики і науковці
Написав Г. М. Колотило   

    Дане видання є першим випуском з серії сучасної моделі публічної бібліотеки. Його мета – ознайомити бібліотечних працівників з кращими зразками практики роботи, розмаїттям форм і методів бібліотечних установ Долинської, Рожнятівської, Калуської ЦБС Івано-Франківської області.

Зміст:
           Зміст:
       Використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів (з досвіду роботи Долинської ЦРБ)
       Підготували: Л. С. Бобешко – головний бібліограф ЦРБ та О. Г. Андрєєва – провідний бібліограф ЦРБ
      
       Бібліотека як центр місцевої громади  З досвіду роботи бібліотек Рожнятівської ЦБС)
       Підготувала М. Й. Раковецька – зав. методико-біболіографічним відділом ЦРБ
       
       Красу наших душ і працю рук – тобі, рідний Войнилове: з досвіду роботи бібліотеки селища Войнилів Калуської ЦБС)
       Підготувала Т. В Мельник - провідний методист ЦБС

Укладач: Г. М. Колотило
http://www.lib.if.ua/publish2008/1221216205.html

Використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів (з досвіду роботи Долинської ЦРБ)
Підготували: Л. С. Бобешко – головний бібліограф ЦРБ та О. Г. Андрєєва – провідний бібліограф ЦРБ

Інформація нині є важливим політичним, економічним та соціальним ресурсом людства. Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, нових форм роботи. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності і бібліотечна – не виняток. Інформаційне забезпечення є важливою ланкою робочого процесу будь-якої бібліотеки. Наскільки інформаційний простір бібліотеки відповідає запитам користувачів, настільки успішною є робота в цілому. Саме від чіткої структури інформаційного простору бібліотеки залежить створення необхідних для книгозбірні набору інструментів, використання яких дозволить забезпечити кожному користувачу оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного фонду, а бібліотекарям - реалізувати нові форми роботи з ними. Надійність процесу обслуговування в бібліотеці визначається не кількістю послуг, що надаються, а тим, наскільки повно і якісно вони задовільняють інформаційні потреби. Інакше кажучи, приступаючи до роботи, необхідно мати соціально корисний за змістом і формою перелік бібліотечно-бібліографічних послуг. Підвищення соціальної і інформаційної ролі бібліотек диктує нові вимоги до сучасного бібліотекаря, який є посередником між читачем і книгою чи будь-яким іншим носієм інформації.Центральна бібліотека визначила головні напрями діяльності використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів: вивчення складу користувачів, їхніх запитів та потреб, ведення довідково-бібліографічного апарату, групове та індивідуальне розповсюдження інформації для користувачів та масові заходи.
- Знати свого читача, його запити та потреби – основа роботи бібліотеки. Безумовно, реалії сьогодення не могли не вплинути на склад користувачів бібліотек. З’явились нові категорії: працівники органів місцевого самоврядування, підприємці, економісти, менеджери, юристи, соціально незахищені категорії населення, в т.ч. інваліди, пенсіонери, безробітні. Помітно збільшилась студентська аудиторія. Сьогодні в бібліотеці можна зустріти не тільки традиційних читачів, які звертаються до друкованих документів, а й таких, що відвідують бібліотеку з метою одержання інформації з мережі Інтернет.
- Для ефективного, повного та оперативного обслуговування користувачів бібліотека здійснила опитування «Що нам дає Інтернет?». Результати опитування виявили, що 52% відвідувачів бібліотеки користуються Інтернет-центром. Відсоткова картина мети відвідування Інтернет-центру виглядає так: інформаційна – 29%, навчальна – 23%, пізнавальна – 21%, професійна діяльність – 18%, дозвіллєва – 7%. Більшість користувачів (57%) користуються рекомендаційними списками сайтів, тематичними веб-покажчиками, які є в наявності в Інтернет-центрі. Підсумовуючи результати цього опитування, можна сказати, що функціонування Інтернет-центру – важливий крок в інформаційному забезпеченні користувачів бібліотеки.
-Тематика інформаційних запитів користувачів різноманітна, зокрема, це: сучасні інноваційні теорії, вступ до СОТ та Європейського Союзу, діяльність ООН та ЮНЕСКО, цивільне та міжнародне право, розвиток малого та середнього бізнесу, оподаткування суб’єктів підприємництва, питання кредитування та залучення інвестицій, страхування, туристичний бізнес, законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, екологічна безпека, міжнародна економічна інтеграція, працевлаштування тощо. Значна кількість запитів користувачів пов’язана з нашим регіоном, а саме: рекреаційно-туристичні ресурси, інвестиційна політика, соціальна інфраструктура, розвиток міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Звернення до інформаційних ресурсів бібліотеки пов’язані з навчальним процесом школярів та студентів, а також з актуальними темами та датами.
- Постійні зміни, що відбуваються в суспільстві, економічна нестабільність і, як наслідок, погіршення стану інформованості багатьох категорій населення вимагають від бібліотечних працівників посилення уваги до інформаційно-бібліографічної роботи, спрямованої на забезпечення вільного і своєчасного доступу та обміну інформацією. Бібліографи одні з перших відчувають зміни, що відбуваються в житті суспільства. Базою для довідково-бібліографічного обслуговування в ЦБ є систематична картотека статей (СКС) – універсальна за змістом, яка відображає статті понад 95 назв періодичних видань, бібліографічних покажчиків та ін. Підтримуючи актуальний стан бібліографічних баз даних, бібліографи приводять у відповідність до реалій життя структуру, назви розділів СКС, що дозволяє накопичити інформацію про весь спектр соціальних, економічних, культурних процесів, які відбуваються в державі та поза її межами. Останнім часом вони поповнились новими рубриками: «Фондові ринки», «Молодь і бізнес», «Земельна реформа», «Реклама – потреба сучасності», «Державні цільові фонди та програми», «Кредитні спілки», «Соціальне страхування», «Українська трудова міграція», «Відшукай свою професію», «Україна – ЄС», «Україна – НАТО», «Україна – СОТ», «Права людини в Україні», «Природні та техногенні катастрофи», «СНІД – проблема світу», «Незалежне тестування», «Насильство в сім’ї», «Безпритульні діти», «Діагноз – ігроманія».
- У зв’язку зі збільшенням кількості краєзнавчих запитів користувачів та включенням краєзнавства у шкільну програму, ЦБ надає цьому напрямку великого значення, забезпечуючи довідково-бібліографічну та інформаційну підтримку. Збереження і повноцінне розкриття потенціалу краєзнавчої тематики нині неможливі без використання краєзнавчого каталогу (КК). На основі вивчення та аналізу інформаційних потреб користувачів з краєзнавчої тематики створюються актуальні рубрики: «Законодавчі акти про регіон», «Діяльність Долинського бізнес-центру», «Інвестиційна діяльність в регіоні», «Кредитна спілка «Злет», «Долинщина туристична», «Повстанський бастіон «Яворина», «Видатні постаті Долинщини» та ін.
- З метою забезпечення повноти, оперативності, полегшення пошуку інформації створено ряд тематичних картотек: «Письменники – лауреати», «Митці – лауреати», «Картотека поезій», «Картотека бібліографічних посібників», «Зведена картотека періодичних видань, що одержують бібліотеки м. Долини».
- Система інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів складалася поступово. На кожному етапі вона враховувала потреби в бібліографічній інформації, конкретні умови, в яких доводилось працювати, особливості певних категорій користувачів і включала весь комплекс форм групової та індивідуальної інформації.
- Групове інформування користувачів – вид інформаційного обслуговування, спрямований на задоволення постійно зростаючих інформаційних потреб спеціалістів, підприємців, працівників органів місцевого самоврядування.
- Останнім часом значно розширилося коло абонентів індивідуального та групового інформування за рахунок працівників органів місцевого самоврядування та структурних підрозділів райдержадміністрації. Найважливіше завдання бібліотеки – оперативно сповіщати представників місцевої влади про нові видання, що надійшли до фондів бібліотеки. Центральна бібліотека систематично готує і надсилає до райдержадміністрації, районної ради та міської ради інформаційний бюлетень «Держава. Право. Економіка», інформаційно-аналітичний список «Література про Долинщину», тематичні списки літератури, фактографічну інформацію за запитами державних службовців, депутатів, виконує довідки. На замовлення керівників та провідних фахівців районної адміністрації акумулює інформації за темами: «Законодавча основа місцевого самоврядування», «Нове в соціальному захисті населення», «Управління і керівництво комунальною власністю», «Туристично-рекреаційний потенціал Долинщини» та ін. Бібліотечні працівники здійснюють інформаційне забезпечення засідань, що проводяться органами місцевого самоврядування та виконавчої влади: виступають з оглядами нової літератури, організовують відкриті перегляди літератури. Для відділів освіти, у справах молоді та спорту, служби у справах дітей, відділу культури, краєзнавчого музею «Бойківщина» ЦБ випускає експрес-інформацію, оформляє інформаційні списки, дайджести по темах: «Діяльність органів влади та місцевого самоврядування», «Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки», «Література про Долинщину», «Пам’ятні дати району», «Проблеми культури і організації дозвілля». Працівники ЦБ також створили власні веб-ресурси, зокрема, вебліографічні списки: «Жінка та гендерні проблеми ХХІ століття», «День Європи в Україні», «СОТ – новий етап економічної інтеграції», «Молодіжна субкультура», «Україна туристична», «Туристичний потенціал Прикарпаття».
За бажанням окремих провідних фахівців бібліотека здійснює їх індивідуальне інформування з таких проблем, як «Місцеве самоврядування: історія і сучасність», «Інноваційна стратегія економічного розвитку», «Культурно-мистецьке життя на Івано-Франківщині». Зокрема, керівника відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації К. Й. Олійник працівники ЦБ інформують за темою «Нове в періодиці з питань адміністрування», керівника відділу в справах молоді та спорту В. З. Ная – «Державна молодіжна політика». Інформацію за темою «Підліток: проблеми і уподобання» одержує керівник служби в справах дітей Г. С. Багіра
- Відкритості та прозорості діяльності органів місцевої влади сприяє інформаційна робота ЦБ. В бібліотеці створено Центр регіональної інформації, основна мета якого – організація фонду опублікованих і неопублікованих документів, прийнятих органами місцевого самоврядування; збір інформації, систематизація, збереження документів з цих питань; інформування населення про діяльність місцевих органів самоврядування нормативно-законодавчими, соціально-культурними, економічно-нормативними документами; надання доступу до інформаційних ресурсів усім прошаркам населення і державним службовцям через каталоги та СКС, тематичні картотеки, бібліографічні та інформаційні списки та ін. Вільний доступ користувачів до інформації забезпечують постійно діючі інформаційно-ілюстративні виставки: «Щоб всі шляхи вели в Карпати», «Бойківщина: від первовіку до сучасності», «Духовний олімп батьківської землі», «Європи спільний дім», «Долинщина: день за днем». Бібліотечними працівниками оформлені і постійно поповнюються новими матеріалами тематичні папки-досьє: «Із сесій районної ради», «У районній адміністрації», «Наше місто сьогодні», «Нове у періодиці з питань місцевого самоврядування», «Соціальний захист», «Пенсійне забезпечення», «Все необхідне про податки», «Навчальні заклади регіону», «Працевлаштування», «Надзвичайні ситуації» та ін. Створений Центр регіональної інформації дозволяє інформувати широке коло користувачів, які потребують конкретної, обґрунтованої та об’єктивної інформації з усіх питань, що стосуються життєдіяльності регіону.
- Ще однією чисельною категорією користувачів бібліотеки є керівники, працівники приватних підприємств та молоді люди, які мають намір розпочати власну справу. Інформаційне забезпечення цієї категорії користувачів здійснюється як в бібліотеці, так і в Бізнес-центрі, який створений асоціацією «Підприємці Долинщини». Інформаційні запити їх зосереджені на таких питаннях: нові законодавчі акти, постанови та розпорядження уряду щодо розвитку підприємницької діяльності, діяльність податкової системи України, інвестиційна політика тощо. Актуальними є питання створення малого підприємства, ведення бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності. З цих питань на планових засіданнях в Бізнес-центрі надаються консультації юристів, податківців, економістів. Відповідно до тем засідань працівники ЦБ готують інформаційні огляди, прес-релізи, рекомендаційні бібліографічні списки, перегляди літератури, книжкові виставки: «Молодіжне підприємництво», «Ділова література для підприємців», «Оподаткування суб’єктів малого бізнесу», «Права, обов’язки і відповідальність підприємця», «Бізнес: як досягти успіху», «Започаткуй свій бізнес». ЦБ здійснює групове інформування працівників окремих підприємств району: ТзОВ «Хлібна компанія «Колобок», ПП «Ретекс», ТзОВ «Уніплит», фірма «Фальбо», Фонд підтримки підприємців «Долинський бізнес-центр». Їм надсилається інформаційний список «Організаційно-правові основи підприємницької діяльності».
- ЦБ здійснює індивідуальне інформування окремих підприємців. Так, абонентами індивідуальної інформації є: голова правління асоціації «Підприємці Долинщини» О. Р. Кізима  та деякі представники приватного бізнесу: В. О. Лисейко , В. О. Дитинко, М. М. Мартин, М. М. Марковський.
- Інформаційно насиченими є масові заходи, які проводить ЦБ. Вони часто відбуваються за участю фахівців, представників владних структур. Особлива увага приділяється діалоговим формам спілкування запрошених з читачами, що підвищує активність співбесідників – учасників заходів. Так, цікаво пройшли в бібліотеці круглий стіл «Економічний всеобуч» та економічний калейдоскоп за сторінками періодичних видань «Українська економіка в розвитку».
- За сприяння партнерів по проекту „ LEAP- 1V” : ФПП «Долинський бізнес-центр» та газети «Добра справа» в бібліотеці створено власний сайт – (http://www.dcrb.net), на якому розміщена інформація про структуру та діяльність бібліотеки, про видатні особистості району, про нові надходження літератури з питань краєзнавства (обкладинки, бібліографічний опис і анотація книг) та інша інформація. Особливою популярністю користуються розділи «Бібліотеки України», «Бібліотеки світу», а також «Події», де відображено найяскравіші факти з життя Долинщини. Крім того, на сайті бібліотеки діють активні лінки м. Долини і банер безкоштовних оголошень «Проспект». Є електронна скринька ( ) для зв’язку відвідувачів сайту з бібліотекою. Також бібліотека має потужну поштову скриньку на сайті www.yahoo.com.
Важливе місце в діяльності ЦБ посідає інформаційно-бібліографічне обслуговування працівників народної освіти. Групове, індивідуальне інформування, Дні спеціаліста та Дні інформації – основні форми роботи бібліотеки з цією категорією користувачів. Особлива увага приділяється інформуванню вчителів-предметників, організаторів позакласної роботи. Для районного відділу освіти, шкіл, гімназій та природничо-математичного ліцею бібліографи готують інформаційний бюлетень «Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки». Даний бюлетень знайомить з новою літературою, статтями з періодичних видань, законодавчими та інструктивними матеріалами з проблем реформи освіти, організацією навчального та виховного процесу в навчальних закладах, методикою викладання предметів. Вчителі-предметники використовують в своїй роботі
рекомендаційні бібліографічні списки літератури, підготовлені до пам’ятних дат та актуальних тем: «Будівничий соборів наших душ» (до 90-річчя Олеся Гончара), «Поет абстрактів і контрастів» (до 100-річчя Євгена Маланюка), «Крижма поетової долі» (до 60-річчя Василя Олійника), «Люблю тебе першу в житті» (до 150-річчя Ольги Рошкевич), «Зроджена народом, нескорена в борні» (до 65-річчя створення УПА), «Україна: інтеграція в європейський дім» та вебліографічні списки «Молодіжний сленг: попробуй зрозумій», «Канікули в Інтернеті – це цікаві адреси» та ін.
Індивідуальна інформація є необхідною умовою якісного забезпечення професійних запитів фахівців. Для них накопичується інформація з конкретних питань: «Українська мова і література в сучасній школі» (вчитель ЗОШ № 6  Г. Д. Мазничка), «Інноваційний підхід у викладанні зарубіжної літератури» (вчитель ЗОШ № 7 Н. М. Жмуркевич ), «Позакласна виховна робота» (організатор позакласної роботи ЗОШ № 7 М. Л. Підборецька), «Соціально-економічні процеси в Україні ХХІ ст.» (вчитель історії ЗОСШ № 6 В. С. Гринишин) та ін.
З метою задоволення професійних запитів спеціалістів освіти, працівники бібліотеки провели День фахівця на тему «Літературна освіта: реальність, проблеми, перспективи», в програму якого були включені: перегляд літератури «На допомогу шкільній літературній освіті», бібліографічний огляд літератури «Доля мови – доля народу», прес-реліз «Незалежне тестування – вимога часу». Цікавою і корисною була віртуальна екскурсія «Інтернет-послуги для вчителів-словесників».
Велику допомогу в інформаційному забезпеченні користувачів відіграє наявний фонд періодичних видань ЦБ. Формування даного фонду здійснюється шляхом передплати за бюджетні та спонсорські кошти. Репертуар періодики кожного року коригується з урахуванням інтересів користувачів. З метою підвищення якості інформаційних послуг та поліпшення умов обслуговування користувачів в ЦБ було проведено міні – інтерв’ю «Які періодичні видання потрібні бібліотеці?», яке окреслило основні форми і напрямки популяризації періодики. Доречно відзначити, що більша половина опитаних користувачів, а це 55%, для знайомства з періодикою «користується бібліотекою». Майже рівномірно розподілилися респонденти у відповіді щодо запитання: «Виданнями якого цільового призначення Ви цікавитесь найбільше?»: офіційними виданнями цікавиться 15% користувачів; суспільно-політичним виданням віддає перевагу 20% користувачів; науково-популярним виданням – 25%; літературно-художнім виданням – 25% користувачів. Опитування показало, що найбільше користувачі хочуть, щоб в бібліотеці проводилися презентації журналів та газет, огляди преси, а також виставки нових надходжень універсального та тематичного характеру, виставки нових видань.
ЦБ проводить різнобічну роботу по розкриттю фонду періодичних видань за допомогою традиційних і нетрадиційних форм популяризації. Інформування про новинки періодики та доведення інформації до користувачів у найкоротший термін відбувається під час проведення Днів періодичних видань, Днів інформації та Днів фахівця. Так, змістовно пройшов День інформації «Освіта в Україні: вимоги нової доби», який став втіленням різних форм популяризації літератури. Поряд з такими формами, як книжкова виставка, перегляд літератури було проведено інформаційний репортаж « Україна і Болонський процес» та віртуальна екскурсія «На допомогу абітурієнту». Для кращої орієнтації в сучасному інформаційному просторі періодичних видань, популяризації найцікавіших газетно-журнальних статей в ЦБ проводяться прес-релізи, експрес-реклами, прес-марафони, експрес-хвилинки на різноманітні теми. Цікаво проходять в бібліотеці презентації журналів та газет (презентація молодіжної преси «Крута тусовка», презентація журналу «Перевал», місцевого видання «Файна газета»), екологічні репортажі, інформаційні репортажі по сторінках журналів «Карпати. Туризм. Відпочинок», «Чумацький шлях», «Будьмо здорові» та ін. В ЦБ проходять Дні періодичних видань «Найцікавіше з періодики» на злободенні теми дня, зокрема «Ігроманія: шукаємо ліки», «Вступнику про тести», «Молодіжні субкультури: що це?» та ін. Завдяки проведеній роботі періодичні видання є затребуваною частиною фонду, підвищився читацький попит на періодику і, як наслідок, підвищилася читаність в ЦБ.
- Реалії сучасного суспільства висувають необхідність на належному рівні проводити роботу для своєчасного інформаційного забезпечення користувачів за допомогою документально-інформаційних ресурсів. І це дозволяє бібліотеці зайняти центральне місце у системі розповсюдження інформації та інформаційних послуг на місцевому рівні. Задовольнити інформаційні потреби користувача, забезпечити вільний доступ до інформації – саме в цьому полягає одна із найважливіших соціальних функцій бібліотеки.


< Попередня   Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100