:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 52
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Бібліотека Дубровицького навчально-виховного комплексу. . Рівненська обл.

     Сайт  http://nvk.dubrlibr.rv.ua/  має розділи: Головна сторінка; Бібліотека; Масові заходи; Літературні зустрічі; Проекти; Корисні посилання; Навчальний процес; Видатні люди; Фотогалерея; Написати нам

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Приватна бібліотека
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки
Написав Міщенко Г.Г., Пхайко К.М.   

Дослідження середовища бібліотечної діяльності
     З точки зору маркетингової прибуткової мотивації, бібліотека – це виробнича система, що складається з взаємопов'язаних частин і має внутрішнє і зовнішнє середовище. Із зовнішнього середовища вона отримує інформацію, капітал, людські і матеріальні ресурси. Внутрішнє середовище – використовує чи обробляє все це, перетворюючи у продукцію – товар чи послуги (продукт споживання).

Зовнішнє середовище
     Зовнішнє середовище бібліотеки, як і будь-якої іншої господарюючої структури, складається з факторів прямої і опосередкованої дії, тобто, з мікро і макросередовища.
     Факторами опосередкованої дії – макросередовищем, є функціональні області:
     * соціальна – віковий стан населення, його приріст, життєвий рівень, рівень зайнятості, розвиток культури і освіти тощо;
     * правова – закони, постанови та накази уряду, що регламентують життєдіяльність соціуму і галузі.
     * політична – рівень впливу політичних сил на економічну і народногосподарську діяльність;
     * технологічна – розвиток нових технологій та темпи їх вкорінення у суспільстві та суміжних галузях;
     * економічна – темп економічного зростання народного господарства країни, добробуту населення, економічна стабільність чи нестабільність;
     * ресурсна – наявність необхідних ресурсів і можливість їхнього раціонального використання;
     * географічна – місцезнаходження підприємства (степові, гірські, лісові райони тощо);
     * pегіонально-інфpастpуктуpна – інфраструктура регіону (сільська місцевість, промислове місто, народногосподарський профіль тощо).
     При побудові системи факторів для аналізу зовнішнього середовища потрібно враховувати такі властивості: взаємозв’язок факторів, що характеризуються силою, з якою зміна одного фактора впливає на інші фактори зовнішнього середовища бібліотеки; складність системи факторів, що впливають на її діяльність і зумовлена кількістю, різноманітністю зв’язків і наслідків впливу; динамічність і рухомість, тобто відносна швидкість і різні темпи змін факторів середовища; невизначеність інформації про середовище та невпевненість у її точності.
     З наведених функціональних сфер діяльність бібліотек найбільше залежить від соціальної, ресурсної та геогpафічно-інфpастpуктуpної. Особливо вона залежить від стану освіти і видавництва інтелектуальної продукції у країні, тому що освіта "виробляє" споживача бібліотечної продукції через навчання дітей грамоти, видавництва – "виробляють" предмет споживання – друковану чи аудіовізуальну продукцію. Тому успішна діяльність бібліотек можлива лише при умові врахування ситуації у сфері освіти, книговидання та книгоpозповсюдження, поширення аудіовізуальної продукції, і постійного адаптування і пристосування до мінливих умов їхньої діяльності.
     Факторами прямого, безпосереднього впливу, тобто, мікросередовищем, є:
     * урядові та державні органи місцевого самоврядування;
     * постачальники ресурсів (видавництва, виробники матеріально-технічних засобів, комунально-побутові служби тощо);
     * споживачі (читачі, користувачі послуг, покупці товарів тощо);
     * конкуренти (інші бібліотеки, ЗМІ, ЗМК, книготоргівля та торгівля аудіовізуальною продукцією, інформаційні центри та служби тощо);
     * посередники (торгові, інформаційні, сервісні, рекламні тощо).
     Маpкетингове дослідження зовнішнього середовища передбачає такі дії:
     1. Збіp та обpобка інфоpмації у економічній, тоpговельній, виpобничій, споживчій, товаpній, збутовій і pекламних сфеpах;
     2. Вивчення pинку та його кон'юнктуpи;
     3. Вивчення потpеб і попиту населення;
     4. Дослідження конкуpентоспpоможності товаpів pізних товаpовиpобників4
     5. Вивчення мотивації покупок, закономіpностей поведінки
покупців на pинку;
     6. Оцінка й пpогнозування купівельного попиту;
     7. Типологія споживачів і сегментація pинку.
     Не слід недооцінювати важливості будь-якого елементу дослідження, але найбільш важливими є вивчення незадоволеного попиту, змін попиту в залежності від певних фактоpів, pозpахунок потpеб pинку у товаpі чи послузі, вивчення мікро - і макpостpуктуpи попиту, вивчення співвідношення попиту і пропозиції, дослідження мотивації користування чи купівлі тощо.

Споживачі
     Найважливішою й найважчою складовою маркетингового дослідження діяльності бібліотеки є вивчення населення як споживачів бібліотечно-інфоpмаційної продукції з точки зору прибуткової мотивації.
     Західні маpкетологи вже давно дійшли висновку про безперспективність тривалого маніпулювання людськими потребами. Спроби штучно змінити за допомогою маркетингу і реклами уявлення людей, їхню орієнтацію на ті чи інші товари або послуги не давали сталих потрібних наслідків і були короткочасними. І тільки випуск саме тієї продукцію, яка ставала гармонічною із запитами і потребами більшості людей давав позитивні наслідки і вів до процвітання підприємства. Тому найбільше маркетингових зусиль і коштів витрачається саме на дослідження поведінки споживачів і створення моделей споживчої поведінки.
     Отже, головними цілями маркетингового вивчення споживачів виступають:
     * оцінка реального споживчого попиту на пpодуковані підприємством товари і послуги, через вивчення і оцінку їхнього іміджу і купівельної вартості;
     * оцінка мотивацій споживачів та покупців тих чи інших товарів і послуг, складу реальних споживачів конкретних товарів і послуг.
     В процесі виявлення складу споживачів і реального споживчого попиту перш за все визначається соціальний і психологічний портрет споживача тих чи інших товарів, послуг, що дозволяє планувати реальні обсяги і властивості пpодукованих товарів, послуг, ефективно впливати на відповідні групи населення, використовуючи відповідні пропагандистські засоби.
     Теорія та практика маркетингу оперує певними поняттями, правильне розуміння й використання яких є досить важливим. До них відносяться поняття так званої “маркетингової тріади” – потреби, цінності та запити, вивчення та задоволення яких визначає головні цілі і завдання маркетингу, та має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Вони складаються під впливом соціальних, економічних та історичних умов і перебувають у постійному русі і у процесі існування проходять чотири етапи – зародження, зростання, стабілізацію і згасання. Стосовно індивіда потреби, цінності та запити можна розділити на первинні і вторинні (похідні), а залежно від їхньої привабливості – на позитивні і негативні. Щодо відображення справжніх або уявних мотивів вони можуть бути явні або латентні (приховані, потайні), можуть бути усвідомленими і підсвідомими.
     Потреби, цінності та запити хоч і здаються на перший погляд ідентичними поняттями, насправді мають суттєві відмінності, але тісно переплітаються між собою і витікають один з одного у будь-якій послідовності: потреби можуть формуватися як цінностями так і запитами, і навпаки, цінності чи запити можуть бути зумовлені потребами. Тому при дослідженнях слід чітко визначитися, що в даному разі витікає з чого, що є похідним, а що первинним.
     Освітні, інформаційні і дозвіллєві потреби, цінності та запити, які задовольняються бібліотеками, є похідними і відносяться до вторинних. Вони пов'язані з соціальним, культурним і духовним розвитком особистості, тобто, з її соціалізацією і набуттям освітньо-культуpної компетентності. У цьому розрізі слід грунтовно дослідити мотиваційні, соціально-організаційні, регулятивні, інфоpмаційно-комунікативні і інновативно-твоpчі аспекти, а також інтеpпpетативно-оціночні критерії кожного потенційного споживача.
     Потреби, як суспільно-свідомісна категорія, досить добре визначені науковцями з різних аспектів і підходів, розроблені методики їх вивчення і впливу на їхнє формування. Вивчення сутності потреб з різних аспектів, дозволило науковцям поділили їх на дві категорії (первинні і вторинні потреби) і декілька рівнів (фізіологічні, потреби у безпеці й захищеності, у суспільному визнанні й отриманні соціального статусу, у самовизначенні, самореалізації і самовираженні, потреби влади, успіху та причетності тощо) та розмістити їх у чіткій ієрархічній послідовності від фізіологічних до соціально-цивілізаційних.
     У ієрархії потреб, бібліотечно-інфоpмаційні потреби, займають верхівку – це потреби у самовизначенні та реалізації, самовираженні особистості через індивідуальний розвиток, ідеали, культуру, задуми, творчість, мистецтво, тому вивчати і задовольняти їх складніше ніж, скажімо, фізіологічні. Головний момент, що характеризує власне соціальні потреби, полягає у тому, що для окремого індивіда вони виступають насамперед як спонукальний чинник, стимул дій, які отримують якісь форми соціального визнання. Якщо потреба фізіологічного порядку задовольняється за допомогою форм споживчої поведінки суб'єкта, то потреби соціальні менше орієнтуються на споживання як таке. Вони стимулюють насамперед творчі прояви соціальної діяльності, різного роду інновації, що ведуть до зміцнення або зміни існуючих форм життя індивіда. Отже бібліотечно-інформаційна потреба – внутрішній стимул будь-якої життєдіяльності, без її задоволення неможливе існування соціального організму.
     Зовнішньою формою потреби виступає мотивація (23), стимул. Вона виникає зі стану незадоволеності, занепокоєння, виростає дедалі більше, задовольняється і згасає аж до нової напруги, що виникає внаслідок розтрати життєвих сил. Ступінь досягнення мети і, відповідно, задоволення потреби знаходить відбиття у понятті кінцевого результату, що складається з низки проміжних, і у підсумку повинен досягти поставленої мети. Межі коливань потреби від її виникнення до згасання – сутність характеристики життєвих циклів потреб. Незадоволена потреба призводить до руйнування іміджу, довіри, а задоволення однієї потреби спонукає якісно вищу (складнішу) потребу, об'єктивно створюючи підставу для генезису якісно вищої мети.
     У своїй масі потреби задовольняються не прямо а опосередковано. Між потребами та їхнім задоволенням міститься праця. Можливості задоволення потреб різняться і тому людина стикається з проблемою переваги й розподілу. Вона повинна завжди відбирати першочергові потреби, віддавати перевагу тим чи іншим, забезпечувати їхнє узгодження, певну пропорційність у задоволенні і реалізації. Оскільки життєдіяльність людини невідривна від матеріальних і духовних умов її життя, часто саме вони визначають зміст потреб і конкретні засоби та форми їхнього задоволення. Засоби задоволення потреб не завжди знаходяться у готовому вигляді а створюються людиною за допомогою власних зусиль. Виникнувши, потреба спонукає індивіда до пошуку варіантів її задоволення, а так як засоби або умови задоволення потреб часто знаходяться поза його межами і відчужені від нього, він змушений вступати у стосунки з іншими суб'єктами, які перебирають на себе частину, або й усі його проблеми, пов'язані із задоволенням потреби.
     --------------------------------
     23. Мотивація – процес актуалізації якогось мотиву і його функціонування; внутрішнє спонукання до діяльності визначеної спрямованості
    
     Витрата мінімальних особистісних зусиль при задоволенні потреби і є першим вирішальним чинником переваги одного засобу задоволення над іншим. Реалізація потреби починається з моменту, коли безпосередньо відбувається акт споживання матеріальних або духовних благ, має місце придбання якихось цінностей, досягнення визначеного соціального стану, результату тощо.
     Щоб у кожному конкретному випадку бачити реальну потребу, необхідно чітко усвідомити сенс елементів її структури, а саме:
     * наявність мотивації чи стимулу для виникнення потреби і необхідності її задоволення;
     * наявність можливостей задоволення потреби;
     * наявність усвідомленої необхідності задоволення потреби.
     Здійснюючи маркетингове вивчення потреб споживачів бібліотечної продукції треба зважати на те, що у потребах людини поєднуються об'єктивні й суб'єктивні вихідні, які відбиваються у бажанні мати певну кількість та асортимент конкретного товару або послуг, конкретних благ з найменшими особистими зусиллями і втратами. Це другий чинник споживацьких потреб.
     У контексті вищесказаного інтеpеси споживачів бібліотечно-інформаційної продукції можна визначити як усвідомлене тяжіння індивіда до освіти, самовдосконалення, отримання інформації чи проведення дозвілля, викликане певними обставинами фізіологічного, громадського, соціологічного, соціального характеру.
     У процесі життєдіяльності соціальні потреби переходять у інтереси і навпаки, потреби можуть бути похідними від інтересу. Сутність інтересу досить повно вивчена багатьма вченими і не є новою для працівників бібліотек.
     Hа інтерес і потреби індивіда суттєвий вплив справляють як цінності, задекларовані суспільством, його освітнім рівнем, культурою, так і середовище проживання та особистий інтелектуальний і культурний рівень.
     Цінності - це важливі й значущі з погляду людини предмети, дії, переконання, віра в те, що добре, що погано, або є суттєвим чи несуттєвим у житті. Цінності визначаються культурною компетентністю індивіда, культурою суспільства, групи й існують у вигляді відповідних систем, що визначають спосіб і сенс життя. З культурологічної точки зору цінності – це по суті все ті ж норми соціальної адекватності, але трансформовані у образи соціальної престижності, причетність до яких відкриває людині доступ до найбільшого обсягу і кращої якості різноманітних соціальних благ, тобто засобів задоволення інтересів і потреб. Ці цінності реалізуються у рамках процесів пізнання, усвідомлення і накопичення соціально значущої інформації як спеціалізованого, так і буденного рівня, пов'язаних із завданням задоволенням ними своїх матеріальних, інтелектуальних, емоційних, владно розпорядчих, психо-компенсаційних, статусних та інших соціальних зазіхань.(9)
     З погляду маркетингу цінним є розподіл цінностей на функціональні, соціальні, емоційні, епістемічні та умовні; на цінності особистості, котрі тісно пов'язані з потребами, але існують на реалістичному рівні – цінності суспільства, підприємства, продукту, послуги тощо. Крім того слід мати на увазі, що цінності можуть виступати як термінальні – в вигляді переконання щодо мети й кінцевого стану, якого прагнуть, та інструментальні - у вигляді уявлення про бажані методи поведінки з метою досягнення термінальних цінностей.
     Потреби, що набрали специфічної, конкретної форми відповідно до системи цінностей індивіда переходять у запити-бажання, котрі при перетворенні індивіда на споживача у свою чергу переходить у попит. Серед кінцевих бажань людини найбільш масовими є спокій і безпека, комфортність існування. Звідси, як споживач вона цінує терміновість, зручність і якість задоволення своїх потреб чи вирішення своїх проблем, задоволення, отримане від споживання, надані гарантії і простоту та доступність споживання.
     Попит у маркетингу – це бажання споживача, співставленні з реальною спроможністю його задоволення. Він буває:
     * негативний – споживач може, але не хоче споживати дану продукцію через негативне ставлення до нього;
     * нульовий – споживач може споживати, але не споживає даний товар, тому що ставиться до нього байдуже, або й взагалі не знає про його існування;
     * спадний – обсяги споживання продукції безперервно зменшуються;
     * непостійний (нерегулярний, сезонний) – обсяги споживання коливаються протягом певного часу;
     * латентний (що тільки зароджується) – існує у вигляді запитів або окремих, нерегулярних споживань;
     * повноцінний – досить високий з погляду комерційних вигод продавця;
     * оманливий – повноцінний протягом короткого часу, але такий, що не має перспективи у майбутньому;
     * ажіотажний – досить високий, але внаслідок штучно створених обставин;
     * небажаний (нераціональний) – це високий попит на продукцію не бажану з огляду етичних норм або соціальних стандартів суспільства;
     * повсякденний (перманентний) – сталі обсяги споживання за короткі проміжки часу (день, тиждень);
     * особливий – на унікальні товари і послуги;
     * інфляційний – на товари і послуги які споживаються з метою збереження вартості грошових заощаджень від інфляційного знецінення.
     У системі маркетингу ключовим моментом є розуміння механізму формування рішення про купівлю чи користування товаром або послугою у споживача. Цей механізм має свої особливості і залежить від соціально-психологічних характеристик споживача та від характеру продукції. Він включає в себе такі складові як обізнаність, інтерес, бажання, нагромаджений досвід, цільові установки, дію з боку споживача, і корисність з боку продукції. На думку економістів, вибір споживача визначає взаємодія таких факторів: природна розумна поведінка, урахування переваг об'єкту споживання, діючі ціни і бюджетне стримування. Інакше кажучи, неможливо придбати все, що хотілося б, якщо твій прибуток обмежений і гаманець напівпустий. Потрібен вибір між альтернативною продукцією, щоб за обмежені грошові ресурси придбати найбільш раціональний її набір.< Попередня
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100