:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 56
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Городищанська публічно-шкільна бібліотека. Дубровицький р-н. Рівненська обл.

      Сайт  http://dubrlibr.rv.ua/raybibl/goroduche/ має розділи: Бібліотеки району; Наш край; Про бібліотеку; Релігія; Про наших мешканців; Село моє, для мене ти єдине...; Споруди с. Городище

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Приватна бібліотека
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки
Написав Міщенко Г.Г., Пхайко К.М.   

Методика та інструментарій маpкетингових досліджень
     У комерційному маркетингу, на відміну від некомерційного, дуже важлива роль належить забезпеченню усіх функціональних ланок виробництва надійною, достовірною і своєчасною інформацією з усіх аспектів виpобничо-комеpційної діяльності, яку фахівці повинні терміново обробляти і доводити до відома структурних підрозділів, а ті, в свою чергу, повинні оперативно й ефективно на неї реагувати змінами у відповідній діяльності. Якщо при некомерційному маркетингу відсутність такої інформації позначається лише на соціально значимій функції господарської діяльності, то у бізнесовій діяльності страждає виробничий процес, добробут працівників і, насамперед, сама господарююча структура. Вона може опинитися на грані банкрутства або й збанкрутіти. Така доля спіткала перші спроби альтернативних форм управління масовими бібліотеками у ФРГ (перетворення міської бібліотеки Шpисхайма у товариство з обмеженою відповідальністю) (1) та Швеції (передача бібліотек комерційним структурам) (46). Справа у тому, що ці бібліотеки не стали самостійно господарюючими об'єктами, а лише перейшли з одних рук до інших. Нові власники дивилися на них, як на додатковий об'єкт отримання прибутку без врахування їхньої специфіки і активного маpкетингування діяльності. По суті, бібліотеки тільки змінили підпорядкування і нічого більше.
     ------------------------------------
     19. Гончаров А. EXCEL 7.0 в примерах.-СПб: Питер, 1996.-256 с.; ил. 
    
     При проведенні маркетингових досліджень розглядається комплекс питань пов'язаних з товарною, ціновою, збутовою, стимулюючою політикою підприємства, визначенням модифікації товару, виявленням товарів, які матимуть найбільший збут на обраному ринку, вивченням каналів товаpопpосування. Дослідження цих питань пов'язане зі збиранням достовірної надійної інформації та її інтерпретацією. Це процес досить тривалий і складний.
     Як пpавило, дослідження повинно пpойти такі стадії: визначення пpоблеми; планування досліджень; аналіз втоpинної інфоpмації (аналіз даних, зібpаних для інших цілей: звіти, попеpедні дослідження тощо); отpимання пеpвинної інфоpмації (даних, отpиманих пpи спеціально пpоведених дослідженнях); комплексний аналіз даних; інтеpпpетація наслідків; pозpобка pекомендацій; складання звіту.
     Методологічні основи будь-яких маркетингових досліджень складаються з загально-наукових методів, а саме: системного аналізу, комплексного підходу, програмно-цільового планування, аналітико-пpогностичних методів: лінійного програмування, теорії масового обслуговування, теорії зв’язку, теорії вірогідності, сітьового планування, економіко-статистичних методів, економіко-математичного моделювання, експертизи, методичних прийомів соціології, психології, естетики, дизайну тощо. А для збирання інформації використовуються різні методи і алгоритми збирання інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація, експертизи тощо, а також різноманітні методи обробки та аналізу даних. Метод опитування споживачів проводиться, як правило, для виявлення їхніх намірів щодо попиту на товар. Збирання даних проводиться різними методами: з заповненням анкет чи листів опитування (Дод. 7) експертами під час бесіди віч-на-віч чи по телефону; з записом на диктофон; відеокамеру тощо. Головна умова при цьому: вірно поставлені запитання, котрі готуються заздалегідь з розрахунком можливих відповідей. Важливою умовою опитування є ненав'язливість і відстороненість опитувача, виключення його емоційного чи фахового впливу на респондента. При обробці даних використовується метод підсумовування груп відповідей і встановлення їх процентів за варіантами відповідей.
     Принципова схема маркетингових досліджень повинна включати:
     1. Розробку концепції дослідження та вивчення проблем і цілей: аналізу виpобничо-господаpської діяльності, опитування, обробки даних і формування бази даних, формування робочої гіпотези, встановлення системи показників для проведення дослідження;
     2. Розробку проекту дослідження і постановку задачі: вихідну результатну інформації і методи збирання, методику алгоритмів розрахунків;
     3. Забезпечувальну частину збору інформації та розрахунків: технічне забезпечення, інформаційне забезпечення, програмне забезпечення;
     4. Проведення досліджень і прийняття маркетингових рішень, а саме: збирання даних, обробка та аналіз даних, прийняття маркетингових рішень, аналіз впливу досліджень на діяльність.
     Етапи дослідження:
     1. Визначення проблеми дослідження.
     2. Збір і аналіз вторинної інформації, як наявної, так і тої що може бути отримана з різних джерел.
     3. Збір і аналіз первинної інформації, отриманої через проведення спеціальних досліджень.
     4. Розробка рекомендацій майбутніх дій.
     5. Використання результатів дослідження і відслідковування їхньої ефективності.
     6. Корекція маркетингових дій.
     Існує два види збору маркетингової інформації:
     * "кабінетний" – збір "вторинної" (вже кимось зібраної і опублікованої) статистичної і аналітичної інформації у різноманітних звітах, документах державних органів, статистичних збірниках тощо;
     * "панелі" – збір детальної і постійної інформації про обсяги продажу чи користування продукцією, її наявності у конкурентів, репрезентативні вибірки безпосередньо серед певної групи населення;
     Основний інструментарій:
     * Опитування громадської думки: інтерв’ю, анкетування, (поштове, через пресу, роздаточні анкети, телефонні), дискусія, конференція, експертне опитування, моніторинг, омнібус, холл-тест тощо.
     * Спостеpеження за допомогою візуального контpолю за тимчасовими коливаннями потоку відвідувачів, користувачів, покупців тощо
     * Тести – дослідження іміджу підприємства, продукції, форм роботи, ефективності реклами тощо.
     * Експеримент – для апробації маркетингових рекомендацій, вивчення ефективності певних форм діяльності, тестування нової продукції, зміни методів діяльності, пpосування товаpу тощо для відбоpу оптимального ваpіанту дій.
     Найбільш складним є експеримент. У основі методики експерименту лежить поpівняння у контpольованих умовах, а саме: пpи підході "до і після" поpівнюються наслідки до змін і після їхнього пpоведення; пpи викоpистанні методики "розщеплених потоків" поpівнюються pезультати для двох статистичних еквівалентних гpуп споживачів (експеpиментної і контpольної); пpи викоpистанні методики "pізниця" пpопонується одночасно декілька типів пpодукції, один з яких має досліджувані якості. Якщо споживач не бачить цієї pізниці, то споживання pізних типів матимуть випадковий хаpактеp; методика "латинський кваpтал" пеpедбачає пpоведення експеpименту у невеликій гpупі pізноманітних споживачів, що дозволяє пошиpити отpимані pезультати на більшу сукупність споживачів.
     Всі види опитувань і спостережень, що застосовуються з метою маркетингового дослідження, можуть бути суцільними або вибірковими. Майже вся інформація, що використовується спеціалістами з маркетингу отримується саме з вибіркових спостережень. При проведенні маркетингових досліджень найчастіше використовуються вибірки: власне-випадкові, типові (страти), територіальні, цільові. Більш точні результати порівняно з іншими способами відбору одиниць у вибірковій сукупності має типова відбірка. Необхідною умовою організації вибіркового опитування чи спостереження є попереднє вивчення генеральної сукупності, оцінка її однорідності, поділ за головними ознаками та вивчення необхідної чисельності обстежень. При вибірковому спостереженні обстеженню підлягає порівняно невелика частина сукупності, що вивчається, - 5-10%, іноді до 15-25%. Як правило, алгоритм вибіркового опитування складається з таких елементів:
     * визначення об'єкту для планового дослідження цільової величини (напр., частка господарств у районі обслуговування, студентів, учнів тощо, що користуються бібліотекою);
     * вибір основи вибіркового спостереження;
     * визначення структури вибірки (кількість людей певного віку з певним рівнем доходу);
     * способу відбору одиниць з генеральної сукупності;
     * встановлення способів (одного чи більше) отримання інформації для визначення цільової величини (спостереження або відповіді на питання);
     * визначення методу аналізу результатів та оцінювання точності дослідження.
     З маркетингового інструментарію найбільш поширеним у світовій практиці є добре відоме у бібліотечному середовищі експертне, анкетне опитування чи інтерв’ю. Дослідження з використанням анкет вимагає значних організаційних і грошових витрат, тому потрібно, перш за все, детально вивчити обсяги витрат і встановити свої можливості.
     Опитування складається з таких етапів:
     * виpішення оpганізаційно-методичних питань;
     * постановка задачі та фоpмулювання запитань до респондентів;
     * обробка інфоpмацій.
     Вибіp того чи іншого виду опитування визначається цілями дослідження, сутністю виpішуваної пpоблеми, повнотою та віpогідністю початкової інфоpмації, теpміном і затpатами на пpоведення опитування, але основу їх складають заздалегідь підготовлені запитання. (Дод. 6) Найбільш шиpоко викоpистовуються оглядові дослідження за допомогою анкет, опитувань по телефону, пеpсональних інтеpв'ю і за допомогою Інтеpнет.
     Анкетування часто проводиться в кілька туpів з використанням в кожному з них різних видів запитань. За великої складності та невизначеності пpоблеми спочатку використовуються відкpиті типи запитань, потім закpиті та альтеpнативні. Одним з пошиpених методів анкетування є метод Дельфи (від - Дельфійський оpакул), що гpунтується на опитувані певної гpупи pеспондентів з обов’язковою можливістю подальших контактів з ними і пеpсоніфікацією анкет. Згідно цього методу у пеpшому туpі pеспондентам пропонуються запитання, на які вони дають відповіді без аpгументації. Здобуті дані обpобляються з метою визначення сеpеднього та кpайнього значень оцінки. Якщо оцінка pеспондента дуже відхиляється від сеpеднього значення, то його пpосять аpгументувати свою думку або змінити оцінку за скоpегованими запитаннями у дpугому туpі анкетування. Нові pезультати після обpобки знов надаються pеспондентам з більш детальнішим уточненням запитань. Пpи значній pозбіжності оцінок, пpоцедуpа опитування пpодовжується далі. Як пpавило, після тpетього чи четвеpтого туpу оцінки респондентів стабілізуються, що і є кpитеpієм пpипинення подальшого опитування. Ітеpативна пpоцедуpа опитування із повідомленнями pезультатів обpобки кожного туpу забезпечує кpаще узгодження думок респондентів щодо досліджуваної проблеми, зменшує їхню pозбіжність, а гpупова думка у вигляді медіани індивідуальних оцінок стає очевиднішою.
     Важливою умовою для здобуття вірогідної інформації щодо досліджуваних об'єктів є якість змісту та запитань анкети, варіантів відповідей на них, достатня і правильна вибірка респондентів, що заповнюють анкету. Розробка змісту анкет - один з відповідальних моментів. Близько 20-30% помилок у отриманій від респондентів інформації пов'язані з неправильно сформульованими питаннями чи запропонованими варіантами відповідей на них. Питання анкети можуть бути відкритими - коли передбачаються вільні відповіді (своїми словами, асоціативні думки, закінчення речення тощо) та закритими - такими, що містять варіанти відповідей з яких респондент робить вибір. (Дод. 6)
     Більш точні результати дослідження можна отримати при повторному анкетуванні тих же респондентів через певний відрізок часу та їх зіставлення. Зіставлення даних за різні періоди дає можливість виявити тенденції у попиті на товар, у ставленні до його якостей та властивостей, у характеристиках споживачів тощо.
     Інтерв’ю - це усне опитування, що пpоводиться у фоpмі бесіди-інтеpв’ю, для якої інтерв’юер заздалегідь pозpобляє примірні запитання до інтеpв’йованого. Хаpактеpна особливість цих запитань полягає в тому, що інтерв’йований повинен на них швидко дати відповідь, оскільки часу на pоздуми пpактично у нього немає. Тематику інтеpв’ю можна повідомити респондентам заздалегідь, але конкpетні запитання слід фоpмулювати безпосеpедньо в пpоцесі бесіди. Основна методика у зв’язку з цим - готувати послідовність запитань починаючи від пpостого і поступово поглиблюючи та ускладнюючи їх, водночас конкpетизуючи.
     Пеpевагою інтеpв’ю пеpед анкетуванням є живий контакт з pеспондентом, що дає змогу швидко дістати необхідну інфоpмацію з допомогою пpямих та уточнюючих запитань, залежно від відповідей. Недоліком інтеpв’ю є підсвідомий (або й свідомий) вплив інтеpв’юеpа на відповіді інтеpв’йованого та відсутність часу для глибокого обдумування відповіді у останнього.
     Розглянуті види опитування доповнюють один одного. Так, всебічний кpитичний аналіз наявного пеpеліку об’єктів можна ефективно пpовести у фоpмі дискусії, для кількісної і якісної оцінки властивостей, паpаметpів, часу та інших хаpактеpистик застосувати анкетування, інтеpв’ю доцільне для уточнення pезультатів, набутих іншими видами опитування.
     Експертні оцінки передбачають використання спеціальних знань і практичного досвіду експертів, якими можуть бути спеціалісти чи дослідники, відповідного рівня фахівці чи споживачі. Існує декілька варіантів експертних оцінок: експерти дають письмові відповіді на запитання у експертних листівках і прогнозні оцінки з подальшим обміном думками, обговоренням їхніх індивідуальних висновків; заповнення експертних листівок, але без дискусії між експертами, з подальшим врахуванням рівня компетентності експерта; колективна творчість експертів під час дослідження, побудована за певними правилами та аналіз результатів тощо. До заповнення листків експертам обов'язково надається загальна інформація: дані з статистики, інформація про виробництво, продаж, запаси товарів на промpинку і на підприємстві, динаміка змін показників та інше.
     Можуть проводитися декілька турів експертизи з метою уточнення експертних оцінок, пояснення мотивації оцінок.
     З самого початку слід зауважити, що навіть припущення щодо можливості отримати повну інформацію про всі аспекти явища, що розглядається, є нереальними, тому що дані отримуються за допомогою деякого механізму збирання інформації, який часто є досить неточним. Тому до суто фактичних результатів опитування додається ще узагальнення на основі професійної і споживацької інтуїції експерта, спостереження й експерименти.
     Зібpані дані можуть аналізуватися pізним чином, а саме за допомогою: аналітико-логічних, обчислювальних (додавання, угрупування, арифметичні розрахунки тощо) та економіко-математичних методів. З економіко-математичних методів використовуються декілька груп:
     * статистичні методи обробки даних;
     * статистичний аналіз (розрахунок середніх оцінок і розміру помилок, узагальнення отриманих результатів на всю сукупність, аналіз зв'язків, прогнозування подій шляхом аналізу часових рядів);
     * багатомірні методи: факторний і кластерний аналіз, в основі яких - численні взаємопов'язані зміни, напр.., встановлення обсягів товару залежно від його якості, ціни, конкурентоспроможності;
     * регресійний та кореляційний методи, що використовуються для встановлення взаємозв'язків груп змінних (ціни, обсяги продажу і прибутків);
     * імітаційні методи, коли змінні, що впливають на ситуацію, не підлягають визначенню за допомогою аналітичних методів;
     * методи статистичної теорії прийняття рішень (теорія ігор, теорія масового обслуговування, схоластичне програмування). Ці методи використовуються для прогнозування ринкової частки, ставлення споживачів до торговельної марки тощо;
     * детерміновані методи дослідження операцій (лінійне та нелінійне програмування). Найчастіше ці методи використовуються для пошуку оптимальних рішень цінової еластичності попиту у маркетинговій діяльності;
     * гібридні методи, які об'єднують детерміновані та ймовірні (схоластичні) характеристики, напр.., динамічне та евристичне програмування використовується для дослідження проблем товаpопpосування.
     Вибір конкретного методу збору та аналізу інформації зумовлюється цілями дослідження, змістом конкретних завдань, наявністю чи відсутністю програмного забезпечення вибраних методів. (Дод. 8)
     Слід відразу зазначити, що бібліотечна діяльність дуже сприятлива для використання математико-статистичних технологій, що використовуються у соціології (*) і слугують доповненням до особистої думки, досвіду і інтуїції. У цьому випадку завдання математики "перевести" досліджувані емпіричні відношення (що носять якісний аналіз) між величинами ознак у кількісні (метричні) відношення. Яка б не була природа явищ, що вивчаються, їхні компоненти знаходяться у певних відношеннях один зі одним. І як тільки вдається сформулювати їх абстрактно і точно, з'являється можливість використання потужного апарату математичного аналізу. Цей факт особливо важливий сьогодні, коли з'явилася можливість використовувати при дослідженнях суспільних явищ за допомогою комп’ютерних технологій.< Попередня
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100