:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
ЗНАЙОМТЕСЬ:
>>> Ресурси холдінга

Дискуссионный клуб "Библиофан"
  Мои научные новости
  Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Открой для себя новую жизнь

  Мой дом

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

Приватна бібліотека
Рейтинг: / 16
ГіршаКраща 
З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ БІБЛІОТЕКАРІВ - Наукові розвідки

Маpкетингова концепція бібліотечної діяльності
     Відношення до бібліотечно-інфоpмаційної діяльності як до товару і перехід на маркетингову філософію дозволяють досить легко вирішити питання цінності діяльності бібліотеки, як соціально-культуpологічної, так і економічної. Образно кажучи - ця цінність отримує підтвердження споживацькими грошима. Але, як у вітчизняній так і зарубіжній літературі з маркетингу практично відсутні дослідження принципів і методів маркетингу такої специфічної комплексної соціально-культурної та інформаційної структури, як бібліотека, яка крім того, що виступає самостійною господарською одиницею, входить до складу майже усіх галузевих структур в якості підрозділу.
     ------------------------------
     13. Соціалізація – вирішення проблем особистісного розвитку і саморозвитку через освіту, виховання, між особове спілкування, засвоєння соціокультурних цінностей.
     14. Прибуток – додаткова вартість продукції, що виступає у вигляді різниці між оптовою ціною підприємства і повною вартістю його реалізованої продукції.
    
     У "Принципах маркетингу" Ф.Кетлеp (F.Kitler) дає найлаконічніше визначення маркетингу: "маркетинг – це вид людської діяльності, спрямований на задоволення бажань і потреб через процеси обміну".(7) Для бібліотек "обмін" означає забезпечення інтелектуальної діяльності (15) людей друкованою і аудіовізуальною продукцією та різними видами бібліотечно-інфоpмаційного обслуговування, котрі настільки для них значимі, що вони готові їх оплачувати безпосередньо, або опосередковано, шляхом сплати податків, взаємообміну, підписки тощо.
     Для тих, кого лякає невідоме слово "маркетинг", нагадаємо ще раз, що це всього на всього система взаємопов'язаних і безперервних заходів, які визначають дії господарюючого суб'єкта, спрямовані на забезпечення мети свого існування. Ці заходи виконувалися бібліотечними установами завжди, але не були спрямовані на визначення комерційної ефективності своєї діяльності, а визначали її соціальні та культурно-просвітницькі цінності. Тактика ж маркетингу полягає у формуванні та визначенні завдань для бібліотечної діяльності з урахуванням поточної ринкової ситуації з метою забезпечення стійкого рівня прибутку і активної поведінки споживача. По суті, маркетинг виступає інструментом постійного реального, а не просто декларованого, оновлення виробничої діяльності.
     Останнім часом бібліотеки почали приділяти увагу маркетингу, але у переважній більшості випадків лише використовують цей термін, а практично продовжують здійснювати роботу з громадськістю дещо у більш розширеному вигляді, добиваючись "громадського визнання" ("public acceptance") замість того, щоб підходити до взаємовідносин з громадськістю як до бізнесу ("business-like approach"). Цей "соціальний" або "організаційний" некомерційний маркетинг переслідує ціль лише створення ефективних зв'язків зі споживачами і сприяє використанню фондів для задоволення потреб споживачів без обміну продукції на гроші. Проте, впровадити у практику бібліотечної діяльності некомерційний маркетинг у розрізі "аналізу, планування, реалізації і контролю за виконанням чітко сформульованих програм, призначених для того, щоб звести воєдино добровільний обмін цінностями і ринок у організаційних цілях"(6) сьогодні замало. Потрібне підґрунтя саме комерційного маркетингу, як дійової філософії, що потребує зовсім інших вимірів господарської і соціально значущої діяльності соціально-культурного господарчого суб'єкта.
     Виходячи з родових функцій бібліотек і скориставшись кетлерівським визначенням концепції маркетингу(2*), визначимо маркетинг бібліотечної діяльності, як комплекс заходів (принципів, методів, організаційних норм та технологічних прийомів) в області дослідження її виpобничо-збутової діяльності і вивчення факторів, що впливають на процес виробництва і просування бібліотечних товарів і послуг від виробника до споживача з точки зору прибуткової мотивації. Таким чином маркетингова концепція бібліотечної діяльності зводиться до цілеспрямованого і свідомого регулювання процесу обміну на бібліотечно-інформаційному ринку.

    Означимо вихідні принципи бібліотечного маркетингу.
     * Перший принцип бібліотечного комерційного маркетингу – орієнтація кінцевих результатів виробничої діяльності на реальні вимоги і побажання споживачів. Бібліотека повинна комплектуватися тільки тією продукцією, а також випускати тільки таку свою продукцію, яка буде реалізована користувачам. Які ж вимоги користувачів бібліотек? У загальних рисах вони хочуть отримати якомога повну інформацію відповідно запиту, взяти у тимчасове користування друковану чи іншу інтелектуальну продукцію, мати комфортні умови користування нею, сервісні послуги, що полегшують їхні інтелектуальні, фізичні і матеріальні зусилля тощо. Показником досягнення цього є збільшення кількості користувачів і реалізованої продукції, беззбиткова виробнича діяльність, ріст авторитету бібліотеки, зміцнення її іміджу.
     * З першого витікає другий, не менш важливим, принцип – розробка певних цілей або стратегій розвитку і функціонування бібліотеки. Загальна ціль – прибуткова діяльність – може бути розділена на три найбільш суттєві: 1. заміщення ресурсів; 2. забезпечення гарантій збереження установи; 3. створення умов для збільшення виробництва і подальшого його існування. Показниками досягнення цих цілей є покриття змінних і постійних витрат, обсяги збуту, прибуток і зниження собівартості продукції, зростання ринкової частки.
     * Третім принципом є розуміння того, що головне у маркетингу – цільова орієнтація і комплексне поєднання виробничої, управлінської, рекламної і збутової діяльності для досягнення цілі. Маркетинг буде мати успіх тільки у тому разі, якщо він буде сприйматися як система зі всією різноманітністю її елементів і взаємозв’язків між ними. Досвід показує, що використання лише окремих маркетингових інструментів не дає позитивного наслідку. Показником досягнення цього є стратегічна направленість діяльності всіх структур, наявність стійкого зворотного зв'язку між елементами діяльності, своєчасна і повна інформаційна забезпеченість, гнучкість і простота управлінських структур, можливість спостереження, перевірки усіх сторін діяльності, її аналізу і контролю, орієнтація на результати.
     * Четвертим принципом маркетингу є необхідність постійно відслідковувати найменші зміни стану зовнішнього і внутрішнього середовища, аналізувати їх і приймати відповідні оперативні рішення. Для цього потрібно мати постійний банк маркетингової інформації, яка отримується через комплекс маркетингових досліджень. Показником досягнення цього є збільшення частки продукції бібліотеки на цільовому ринку та отримання стабільного прибутку.< Попередня
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!

 

http://mysciencehighlights.org/ Мои научные новости -- уникальная возможность получать абстракты из полторы сотни англоязычных журналов по всем академ темам на имейл или посредством новостной ленты! Вам всего лишь необходимо зарегистрироваться,  указать тему,  ключевые слова,  и сведения о новых публикациях с высокой степенью ревалентности вам обеспечены! Информация о  ресурсе тут

Зараз на сайті:
Гостей - 396
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::
bigmir)net TOP 100