:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 60
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Бібліотека ім. І.Багряного для дітей Солом'янського р-ну м. Києва

       Сайт  http://biblioteka-bagrianogo.edukit.kiev.ua/  пропонує розділи: Про бібліотеку; Події; Бібліотечні видання; Екологічна сторінка; Читачам; Творчість; Галерея; Спілкування
 

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Приватна бібліотека
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки
Написав Міщенко Г.Г., Пхайко К.М.   

Підпpиємницька концепція бібліотечної діяльності
     Найбільш лаконічно й виразно головну функцію бібліотечної діяльності на сучасному етапі сформулював японський бібліотекар Катогі (4): "це створення системи, яка дозволяє будь-якій особі отримати у будь-який час і у будь-якому місці вітчизняні та зарубіжні документи і бібліографічну інформацію про них".
     Бібліотечна діяльність (8) досі відносилася до сфери послуг, які надаються у розрізі соціальних пільг, гарантованих державою. Згідно ж економічної теорії, бібліотека може бути віднесена до посеpедницько-збутового підприємства (9), а точніше – до посередницько-збутової установи, бо працює як закупівельний агент з інтелектуальної продукції (10), або оптовий посередник, передбачаючи потреби та попит своїх
користувачів, і обслуговує їх як роздрібні торговельні підприємства, надаючи придбаний товар у тимчасове користування, оренду (книгу для читання, місце у читальному залі, засоби зчитування тощо).
     --------------------------------
     6. Останнім часом матеріальна продукція розглядається економістами, перш за все, як носій послуг (корисностей), які споживач отримує через неї, тому що цінність матеріальних продуктів полягає не стільки у володінні ними, скільки у їхній здатності задовольняти певні потреби володарів.
     7. Збут – це сукупність оpганізаційно-технічних і комерційних заходів для безпосередньої реалізації товарів та послуг на споживчому ринку і просування вже готового товару від виробника до споживача.
     8. Бібліотечна діяльність - збирання друкованих і інших вербальних матеріалів з наступною бібліотечною обробкою, збереженням і відображенням у каталогах та бібліографічних посібниках з метою задоволення потреб користувачів.
     9. Підпpиємство - господаpчий суб'єкт певної виpобничої стpуктуpи для задоволення потpеб суспільного виpобництва, як пpоцесу ствоpення матеpіальних благ, необхідних для існування суспільства. Відповідно до виробничої структури розрізняють суто підпpиємства (виpобляють пpодукцію, товаp); оpганізації (в основному виконують якусь pоботу, надають послуги); установи (надають, в основному, послуги: культуpно-пpосвітницькі, учбові тощо).
     10. Інтелектуальна продукція – результат взаємодії сенсорних (чуттєвих) і раціональних (мислительних) психічних процесів та практичної діяльності людини, зафіксований на різних матеріальних носіях.

     Виконуючи цю роботу, бібліотека знижує ризик читачів у придбанні непотрібного або неякісного товару, виключає їхні витрати на придбання товару, який потрібен тимчасово, на його зберігання, збитки від псування, старіння, крадіжки і таке інше. Крім того, вона надає сервісні (11) послуги для зручності користування своїми фондами, зменшення їхніх інтелектуальних і фізичних витрат при пошуку потрібної інформації чи джерела знань, та виступає посередником між творцем продукту (автором та видавцем) і споживачем (читачем, користувачем), а також рекламним агентом і дилером (12) першого. А якщо поглянути на телевізор чи комп’ютер як на ретлянслятор інформації і знань, а на час, проведений біля них як на дозвілля або навчання, то бібліотека стає в один ряд з ними.
     Отже, виробнича функція бібліотечної діяльності – це задоволення споживацьких потреб читачів через специфічний, опосередкований збут інтелектуальної продукції інших виробників, а точніше, закладених у неї знань, відомостей, інформацій, почуттів тощо, які потрапивши до бібліотеки стають її товаром, що "продається" споживачу специфічними бібліотечними прийомами і методами.
     Як і всі посеpедницько-збутові підприємства, бібліотека має складське господарство (книгосховища), виконує складські функції з накопичення, зберігання товарних запасів, формування торговельного асортименту (комплектування), підготовки товарів для продажу (бібліотечна обробка та каталогізація), комплектацію "партій товарів" (систематизація, розстановка фондів), просування (інформаційно-бібліографічна, виставочна діяльність, масові заходи) і надання їх споживачам-читачам (книговидача).
     -----------------------------
     11. Сервісні послуги – надання додаткових зручностей користувачеві, або супутньої продукції.
     12. Дилер – юридична чи фізична особа, яка здійснює пеpепpодаж товаpу від свого імені та за свої кошти або від імені фіpми.
    
     Крім того, частина бібліотечної діяльності є виробничою і об'єднує у собі матеріальне виробництво з духовним. Продукція цієї діяльності характеризується цільовим характером і має свої чітко виражені особливості та властиві лише їй закономірності у порівнянні з класичним товарним виробництвом і посеpедницько-збутовою діяльністю, такою як побутово-сеpвісне обслуговування, рекламна продукція тощо. (35) Виробником тут виступає бібліотекар, який, використовуючи специфічні засоби виробництва (книги та іншу інтелектуальну продукцію) і праці (людський мозок та технічні засоби), особливі, властиві лише цій області діяльності, методи, способи та прийоми (аналітико-синтетичні, узагальнення та систематизації тощо), виробляє специфічний (теж інтелектуальний) вид продукції (бібліотечні каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики, аналітично-оглядові і довідкові видання), для допомоги споживачам у задоволенні освітніх, науково-пізнавальних, соціальних та естетичних потреб. При чому, ця продукція часто може виступати і товаром, і послугою одночасно. (Напр., бібліографічний посібник виступає товаром, як друковане видання, і послугою, як упорядкований перелік літератури на замовлення).
     Специфічними є предмет (сировина), засоби виробництва та продукти праці. Приміром, предметом праці бібліотекаря є користувач, точніше, його читацька діяльність, бібліографа – бібліотечні фонди на різних матеріальних носіях, комплектувальника – потік вербальної продукції на різних носіях. Продуктом праці є інформація та знання, отримані споживачами через орендні та бібліотечно-інформаційні послуги, спрямовані на просування до споживачів продукції інших виробників. Знаряддям – слово, мова (як усна, так і збережена на різних носіях). Результатом праці – соціокультурна компетентність особистості, як комплекс знань і уявлень, вмінь і навичок, традицій і ціннісних орієнтацій, отриманих через самоосвіту і особистий духовно-інтелектуальний розвиток шляхом споживання інтелектуальної продукції, тобто, її соціалізація (13).
     Як і будь-яке інше виробництво, бібліотека має основні виробничі фонди (друкована, аудіовізуальна продукція на різних носіях), які вона надає у користування, або ж використовує для створення на їхній основі нової інтелектуальної продукції для задоволення потреб споживачів; засоби виробництва (людський мозок, технічні засоби); об'єкт виробництва (знання та інформація, що зосереджені на різних носіях); взаємодіє зі споживачами свого товару (читачами, користувачами, покупцями) у рамках моделі "бібліотека-читач".
     То ж, як і будь-яке підприємство, що спрямоване на задоволення потреб споживача, бібліотека повинна орієнтуватися на отримання прибутку (14) від своєї діяльності як у моральному плані (визнання корисності), так і у грошовому вираженні (поповнення і зростання бюджету, матеріальна винагорода працівників), хоч її діяльність і трансформується у модель, відмінну від загальноприйнятої у сфері матеріального виробництва і є складнішою, хоч має спільні вихідні установки.< Попередня
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:

 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100