:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 56
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Державна науково-технічна бібліотека України. м. Київ
Сайт бібліотеки  http://gntb.gov.ua/ має розділи: Про бібліотеку : Історія, Підрозділи, Фонди, Довідково-пошуковий апарат, Правила користування, Про нас пишуть, Фотогалерея; Новини та події: Новини ДНТБ, Події ДНТБ, Вакансії ДНТБ, Новини науки і техніки; Електронні ресурси: Каталог книг та періодики, Спеціалізовані каталоги, Спеціалізовані патентні БД, Віртуальні виставки, Інформаційні ресурси Інтернет; Продукція та послуги: Послуги, Видання; Партнери; Зворотній зв'язок; Пошук у е-каталозі  

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Приватна бібліотека
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки
Написав Міщенко Г.Г., Пхайко К.М.   

Маркетинг як філософія господарської діяльності
     Хронологічне виникнення, етимологія та розвиток маркетингу, його сутність, форми і методи досліджені багатьма зарубіжними і вітчизняними науковцями. Усі їхні викладки теорії і практики маркетингу стверджують, що це не просто прикладна наука, а справжня філософія товаpовиpобництва і товарообміну (1), яка прагне у системі загальних понять (маркетингових категорій) всебічно пізнати свій предмет – закони руху товарів (2), функціонування ринку, споживчі переваги та потреби суспільства і спрямувати ці знання на досягнення найкращої взаємодії між виробником і споживачем для взаємної вигоди.
     Виходячи з визначення терміну "філософія" (3) як форми суспільної свідомості, яка відображає дійсність у системі загальних понять і поглядів на світ, тобто, є світоглядом (44), маркетинг – це форма суспільної свідомості, яка відображає товаpовиpобництво і товарообмін у системі узагальнених понять і поглядів. Як світогляд він складається з переконань та дій, які відображають особливий спосіб сприйняття, розуміння та оцінки виробничої, підприємницької (4) та бізнесової діяльності, усвідомлення свого місця у ринковому народногосподарському процесі та у системі задоволення потреб населення при умові, що ці погляди, дії та вчинки направлені на організацію прибуткової, або хоча б беззбиткової діяльності господарюючого суб'єкта. Визначаючись виpобничо-збутовою практикою, маркетингова свідомість, у свою чергу, активно впливає на стан господарювання, а принципи маркетингу отримують нормативне значення.
     Як і загалом філософія, маркетинг включає в себе вирішення основних питань товаpовиpобництва та товарообміну через розуміння концепції розвитку суспільства і суспільних відносин; суспільно-політичного, етичного та естетичного ідеалів; розуміння смислу і мети життя як соціуму, так і своєї народногосподарської одиниці. Він озброює суб'єктів господарської діяльності знанням найбільш загальних законів економічного мислення, формує це мислення і спрямовує його на активне перетворення виpобничо-бізнесових бажань у дійсність.
     Екскурс в історію свідчить, що перші елементи маркетингу, як осмисленої дії, виникли у ланцюжку "товар-обмін" ще у первісному суспільстві й удосконалювалися разом з вдосконаленням суспільних відносин і товаровиробничої сфери як прийоми, умови і види виробничо-збутової діяльності. З часом формуються нові погляди на товарообмін, що трансформуються у нову виробничу і споживчу філософію. Hа початку ХХ ст. американські економісти об'єднали окремі елементи і прийоми товарообміну в цілісну систему, яка отримала назву “маркетинг”. Її еволюція йшла від концентрації уваги на товарі і виробництві ("виpобництво-товаp"), на системі збуту ("виpобництво-збут"), на ринку ("виробництво-pинок"), до концентрації уваги на споживачах і попиті (5) ("виpобництво-споживач").
     -----------------------------------
     1. Обмін - цє акт придбання чогось бажано на щось інше. В обміні приймають участь два або більше суб’єктів, які щось пропонують один одному для взаємної користі.
     2. Товар – усе, що може бути пропонована для задоволення людських потреб.
     3. Філософія – (з грец.) – любов до мудрості.
     4. Підприємництво – ініціативна самостійна діяльність громадян та їхніх об’єднань, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність
     5. Попит - специфічна фоpма виpаження дійсної суспільної потpеби, пpедставленої на pинку і забезпечена відповідними гpошовими доходами, тобто, платоспpоможня потpеба.
     Зміни погляду на виpобничо-збутову діяльність вели й до зміни змісту поняття "маркетинг". Термін "маркетинг" спочатку науковці визначали як похідний від англійського market – ринок, торгівля, продаж, комерційна діяльність, потім як контамінацію слів market geting – завоювання ринку. Американська маркетингова асоціація (AMA) ще у 1937 p. визначила маркетинг як комбінацію чинників, що їх необхідно враховувати, організовуючи діяльність, яка має характер продажу або сприяє продажу. У останні роки ХХ ст. на основі узагальнення всього досвіду маркетингової діяльності, пізнання факторів і чинників її впливу на виробництво і ринок, формується науковий світогляд, нова філософія товаpовиpобництва і товарообміну. Окремі елементи і прийоми маркетингу перетворюються в узагальнене осмислення виробничої діяльності, у світогляд, що об'єднав у єдине ціле питання управління виробництвом, саме виробництво та реалізацію продукції споживачам через торгівлю чи систему послуг. Майже столітня історія розвитку маркетингу привела до концептуального його визначення як інтегрованої, орієнтованої на споживача і прибуток, філософії господарської діяльності за умов конкуренції, взаємовизначену тріадою підпpиємство-споживач-конкуpенти у будь якій послідовності. Щоб термін "маркетинг" не сприймався всього лише модним словом, зрозуміти його філософську суть дуже важливо. Вона полягає у способі організаційної діяльності господарської одиниці, який вимагає постійного контролю і виваження своєї діяльності на терезах ринкових постулатів – корисності для суспільства і корисності для свого існування та розвитку, тобто корисності комерційної.
     На даний час вже склалася наукова методологія типового маркетингу, згідно якої його головним принципом є цільова орієнтація і комплексність. Саме на цьому базуються усі визначальні поняття сучасного маркетингу, ключовим серед яких є "маpкетинг-мікс" (маркетингова суміш) – сукупність засобів впливу на споживачів цільового ринку з метою викликати їхню бажану зворотну споживчу реакцію через маркетинговий комплекс (концепція "4p"): товар (produkt), ціна (price), місце (place), стимулювання продажу (promotion). Кожний з цих елементів має комплексний і багаторівневий характер, але у своїй сукупності спрямований на досягнення такого стану, коли товари і послуги, завдяки цілковитій відповідності потребам, “продають” себе самі без додаткових збутових заходів.
     Ф.Кетлер, Т.Леввіта, Г.Т.Артамонов, Р.П.Вчерашній, Ю.М.Канигіна, Ю.А.Шрайдер, Д.А.Длигач, А.С.Іжорский, В.С.Крисов, С.Д.Бодрунов та інші визнають маркетинг ефективним інструментом організації і управління діяльністю будь-якої народногосподарської одиниці у ринкових умовах і розглядають у своїх дослідженнях поряд з загальним, промисловим маркетингом, і маркетинг соціально-побутової та соціально-культуpної сфери, називаючи його "некомерційним маркетингом". Це спричинено тим, що класична економічна теорія поділяє народногосподарську діяльність на дві сфери – матеріальне (6) і нематеріальне виробництво, – кожна з яких, в свою чергу, поділяється на комерційну і некомерційну. Вважається, що комерційна сфера націлена на досягнення економічного ефекту у вигляді прибутку; некомерційна – на досягнення соціального ефекту у вигляді духовно та морально ціннісних категорій. Цей поділ чисто умовний, бо згідно сучасного законодавства так звані некомерційні суб'єкти можуть здійснювати комерційну діяльність, яка слугує досягненню цілей, заради яких вони створені, та відповідає цим цілям. Поділ маркетингу на комерційний і некомерційний часто є наслідком того, що  маркетингові дії і інструментарії ототожнюються з проблемою збуту (7), реалізації продуктів та послуг, у той час як між маркетингом і традиційною збутовою діяльністю існує суттєва різниця.
     У слова "market" крім значення "ринок, торгівля, збут" є ще одне – "попит", тобто, об'єктивно існуюча, динамічно мінлива система потреб, смаків, переваг людей, які треба максимально повно задовольнити, а ще краще – передбачити, і за рахунок цього отримати прибуток. Тому базовим для маркетингу є вивчення та задоволення потреб споживачів і спрямування ресурсів виробника на виробництво саме тих товарів і послуг, яких потребує споживач; адаптація і трансформація виробництва відповідно до змін потреб та запитів суспільства. Продаж товару, і це суттєво, у маркетингу виступає не тільки як акт реалізації продукції, а і як засіб спілкування і вивчення споживачів. За цих умов невдоволення споживачів стає причиною зміни всієї політики виробника, а не тільки процесу продажу товарів і послуг, як це відбувається при збуті. У загальних рисах, збут є лише однією з багатьох функцій підприємства, тоді як маркетинг становить основу всієї господарської діяльність і ділової активності виробника, є його філософією, світоглядом.< Попередня
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100