:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 116
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Квасилівська публічно-шкільна бібілотека. Рівненський р-н. Рівненська обл.

      На сайті  http://rivne.libr.rv.ua/kvasuliv/index.html представлено розділи: Головна ; Мапа сайту; Видатні особи; Корисні посилання; Про нас: Історія бібліотки, Структура бібліотеки, Ресурси, Новини ПШБ, Останні новини, План заходів, Виконання; В селищі; Шкілний світ;
 

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

Публічний центр регіональної інформації

Публічний центр регіональної інформації: Методично-бібліографічні матеріали

     Організація на базі ЦБС Публічних центрів регіональної інформації дасть змогу акумулювати інформацію про регіон, забезпечити збір нормативно - правових актів прийнятих місцевою адміністрацією, і надати їх у користування населенню. До сфери дії Публічного центру регіональної інформації мають увійти:      - організація інформаційного обслуговування органів місцевої влади і  місцевого самоврядування з загальнодержавних і регіональних питань;
     - формування спеціалізованого фонду законодавчих нормативних документів, офіційних текстів обласних і районних органів влади з проблем місцевого самоврядування, обробка і забезпечення їх зберігання;
     - організація баз і банків даних, у т.ч. комп'ютерних, з питань    економічної, господарської, соціальної, природоохоронної діяльності на території району;
     - створення умов для вільного доступу населення до інформаційних   ресурсів місцевого самоврядування; законодавчих, нормативних,  статистичних,  економічних, аналітичних, соціологічних та інших матеріалів;
     - вивчення інформаційних потреб населення регіону, приведення бібліотечних послуг у відповідність з ними;
     - створення відкритої публічної сфери спілкування місцевої влади з місцевим населенням.
     Публічний центр регіональної інформації - реальна можливість по новому побудувати відносини бібліотеки з органами місцевої влади.
     Організація публічних центрів регіональної інформації в загальнодоступних бібліотеках - реальна можливість модернізації закладу.
     Головне що мають усвідомити бібліотечні працівники, плануючи створення центру регіональної інформації і визначаючи зміст його діяльності, - чим живе, опікується влада, які питання вирішує на кожному конкретному етапі, що стане у нагоді завтра, а також основні потреби і турботи населення свого регіону, його настрій, відношення до своєї влади, до її дій в сучасних умовах.
     Суб'єкти місцевого самоврядування - місцева адміністрація і органи територіального громадського самоуправління (референдуми, зібрання тощо) самостійно вирішують питання життєдіяльності, виходячи з інтересів населення міста, району, сільського населеного пункту.
     За даними західних дослідників майже 65% людських проблем вирішується на місцевому рівні, за місцем проживання. Ця величезна сфера включає будівництво житла, охорону здоров'я, організацію системи освітніх закладів та дошкільного виховання, соціальне забезпечення, розвиток сфери послуг культурного і побутового призначення, турботу про продовольче і товарне постачання населення, розвиток транспорту і зв'язку, будівництво доріг та інших інженерних споруд комунального господарства, утримання охорони порядку та управління.
     Публічний центр регіональної інформації повинен мати фонд офіційних видань місцевої адміністрації, опублікованих і неопублікованих документів, органів державної влади відповідного рівня, а також загальнодержавного законодавства. Крім того до фонду мають увійти документи, в яких міститься узагальнена, або статистична інформація про стан економіки, охорони здоров'я, санітарії, демографії освіти, культури , сільського господарства, а також матеріали з інформацією про надзвичайні події' в регіоні, стихійні лиха, їх офіційні прогнози і наслідки, про привілеї, компенсації, пільги, які надає держава громадянам, посадовим особам, підприємствам, закладам, організаціям,: про факти порушення прав і свобод людини, законності, органами державної влади та їх посадовими особами: документи про використання бюджетних коштів та інших державних ресурсів за виключенням відомостей, що віднесені до державної таємниці.
     Складовою частиною фонду на допомогу розвитку територіальних громад є дослідження і документи про історію регіону.
     Головне завдання - інформаційне забезпечення державних органів і органів місцевого самоврядування шляхом виконання запитів   цих   органів, а у подальшому - організація їхнього ефективного інформаційного   обслуговування з використанням, традиційних і нових інформаційних послуг на базі автоматизації, пріоритетне забезпечення   муніципальних службовців і керівників органів місцевої влади оперативною і ретроспективною інформацією, а населенню - надати доступ до світових і вітчизняних, регіональних ресурсів, і тому числі і до офіційних правових актів.
     Важливо визначити інформаційні потреби працівників органів місцевої влади. Бібліотека має знати, яка саме інформація їм потрібна для управління і прийняття рішень (законодавча, соціальна , про виробничий потенціал та сировину, з соціальних проблем: про стан злочинності, наркоманії, рівень безробіття, рівень життя населення тощо) При цьому треба вивчити як колективні, так і індивідуальні запити працівників.
     Найбільш слушний спосіб вивчення - анкетування. (Додаток №4)
     Працівники центру регіональної інформації можуть складати для органів місцевої влади і місцевого самоврядування бібліографічні списки, аналітичні довідки, прес-дайджести, інформ-досьє, тематичні папки за темами:
     "Нове у періодиці з питань місцевого самоврядування" "Аналіз    роботи органів самоврядування району за матеріалами місцевої газети"
     "Нове у законодавстві з питань місцевого самоврядування"
     "Формування органів місцевого самоврядування в районі"
     "Повідомлення з періодичних видань про роботу органів місцевого самоврядування"
     "Досвід організації місцевих фінансів в інтересах територіальних громад"
     "Правові аспекти становлення і розвитку місцевого самоврядування"
     "Психологічна готовність і практична участь населення у місцевому самоврядуванні"
     Періодично (раз у квартал) Центр може видавати інформаційні списки і дайджести на теми " Увага! Новий журнал", "Круг читання муніципального службовця", "Самоврядування - відповідальність чиновника перед населенням"
     У відділах місцевої адміністрації можна розмістити прес-досьє, до яких доцільно включити:
     - інформаційно-рекламні матеріали про бібліотеку
     - списки періодичних видань, які передплачує (або має передплатити) бібліотека у відповідності з напрямками роботи кожного відділу;
     - списки нових надходжень;
     - ксерокопії статей з періодичних видань;
     - списки нормативно-правових документів за темами роботи кожного відділу;
     - чисті бланки для інформаційних запитів службовців адміністрації.
     В арсеналі бібліотеки - інформаційне забезпечення засідань, що проводяться органами місцевого самоврядування, інформаційна підтримка роботи депутатів місцевих Рад і депутатських комісій, організація Днів інформації, Днів муніципальних службовців з широким наданням інформаційно-краєзнавчих, законодавчих та інших матеріалів.
     Створення баз і банків даних - бібліографічних, фактографічних, повнотекстових за різними темами і напрямками:
     - "Місцеві органи влади"
     - "Соціальне забезпечення"
     - "Освіта"
     - "Працевлаштування"
     БД "Місцеві органи влада"
     БД "Працевлаштування"
     БД "Освіта"
     Другий напрямок діяльності бібліотек у рамках Публічного центру регіональної інформації - інформування і просвітницька робота серед широких верств населення регіону, ознайомлення користувачів з текстами законодавчих та інших нормативно-правових актів органів місцевої влади і місцевого самоврядування (розпоряджень, постанов, рішень, програм),   матеріалів, що видаються місцевими громадськими організаціями   (союзами, громадами, товариствами) та інших матеріалів, які відображають життєдіяльність місцевої громади.
     Вивчення конкретних інформаційних потреб, рівня інформованості населення здійснити це можна за допомогою опитувань, анкетування, інтерв'ю (Додаток №3)
     Практика свідчить, що в основному місцева громада має бути проінформована з таких питань:
     -  структура місцевої влади та її законодавчі і нормативні документи:
     -   місцеві бюджети;
     -  статистика (дані з економіки,  розвитку матеріально-технічних ресурсів регіону);
     -   дані про соціально-культурні і освітні програми, благодійні фонди;
     -   екологічний стан регіону і заходи щодо його захисту:
     -   зв'язок, побутове обслуговування:
     -   охорона здоров'я;
     -   розвиток виробництва (промислові підприємства регіону);
     -   пенсійне забезпечення і соціальний захист регіону,
     -   працевлаштування;
     -   данні по боротьбі зі злочинністю, наркоманією.
     Бібліотека має копіювати офіційні та інші матеріали, збирати їх у вигляді досьє, папок-накопичувачів, за темами:
     "Розпорядження голів адміністрації"
     "Постанови і рішення органів місцевої влади"
     "Постанови і рішення сільських рад"
     "Місцеві податки і збори"
     - стенди "Запитуйте - відповідаємо"
     - постійно діючі виставки "Область і місто день за днем", " Моє місто ".
     - дошки об'яв, куточки відвідувачів бібліотек "Міські новини", "Новини села", "У місцевій адміністрації", "Селище вчора, сьогодні, завтра", де регулярно розміщується інформація про прийняті рішення і розпорядження, матеріали з питань соціального захисту населення;
     - інформаційні куточки "Влада на місцях", де містяться законодавчі документи місцевої адміністрації, оформлені досьє публікацій, інформаційно-бібліографічний бюлетень "Населенню про місцеве самоврядування", періодичні видання.
     Працівники центру регіональної інформації можуть оформити такі папки-дос'є:
     "Навчальні заклади регіону"
     "Пенсійне забезпечення"
     "Пільги"
     "Соціальний захист населення"
     "Біржа пращ"
     "Місцеві податки і збори"
     "Міський бюджет"
     "Вибори до органів місцевого самоврядування"
     "Надзвичайні ситуації"
     Такі тематичні папки основа майбутніх електронних баз даних.
     Звичайно, охопити відразу весь спектр інформування населення неможливо. Бібліотека має зосередитись на основних, найважливіших потребах, з точки зору мешканців, які складають абсолютну більшість у регіоні. Наприклад у селищі, де основною частиною громади є люди похилого віку, пріоритетом для бібліотек доцільно вважати надання довідково-консультаційної допомоги з проблем пенсійного забезпечення і соціального захисту людей похилого віку, інвалідів, ветеранів, малозабезпечених. Інформування про зміни в пенсійній реформі, пільговому забезпеченні, соціально-законодавчі документи через інформаційні стенди, дошки об'яв , прес-дайджести, тематичні папки,     інформ-досьє, списки літератури, індивідуальні повідомлення стануть основними формами роботи. Надання адрес і телефонів юридичних  консультацій і спеціальних служб, що, здійснюють безкоштовну допомогу, виконання довідок побутового характеру ("Як оформити субсидію"), організація консультацій спеціалістів (лікарів, юристів), інформування людей похилого віку про можливості працевлаштування (на неповний робочий день, вдома) будуть слушними із зазначеними групами населення.
     Якщо пріоритетом  вибране інформаційне забезпечення навчального процесу (особливо у зв'язку  із змінами навчальних програм і появою нових методик викладання), бібліотека має організувати свою діяльність у взаємодії з навчальними закладами регіону, проводити моніторинги навчальних програм, вивчати зміни запитів педагогів і учнів. Основне завдання - формувати фонди на допомогу вищезгаданим програмам   навчальною, довідковою, методичною літературою на різних носіях інформації, довідниками, словниками, енциклопедіями.
     Бібліотеки мають надавати учням оперативну інформацію у вигляді інформаційних листків, бюлетенів нових надходжень, списків літератури; забезпечувати колективне інформування : Дні педагогів - предметників, Дні інформації, Дні знань, Дні краєзнавства, Дні міста, залучаючи до участі  редакції видавництв журналів, газет а також письменників, літературних критиків, педагогів-новаторів.
     Публічний центр може бути створений на базі будь-якої загальнодоступної бібліотеки, виходячи з можливостей закладу. Бібліотеки при формуванні інформаційного блоку по місцевому самоврядуванні розвиваються в таких напрямках:
     - Виділення спеціалізованого сектору в довідково-бібліографічному відділі (цей напрямок більш прийнятний для бібліотек, де в довідково-бібліографічному відділі зосереджено всі види інформації.  Цей шлях не потребує значних фінансових вкладень з боку місцевої адміністрації)
     - Створення окремого інформаційного центру (служби , бюро) що має відповідати на всі питання , пов'язані з життєдіяльністю міста, району. Цей шлях потребує винесення конкретного рішення місцевою владою та додаткових фінансових та матеріальних вкладень.( Додатки №1,2)
     - Включення документів і матеріалів з проблем місцевого самоврядування тому числі неопублікованих) в фонд краєзнавчого відділу.
     Сьогодні керівники місцевих органів влади мають побачити в бібліотеці колосальний потенційний ресурс. Адже без повної, доступної усім інформації про те, що роблять вони самі і що роблять їх колега за кордоном, неможливо налагодити місцеве самоврядування. Коли і населення, і влада усвідомить необхідність бібліотеки, тоді і тільки тоді стане можливим конструктивне партнерство між ними.
    
     Додаток №1
     Міський бібліотечний інформаційний центр. м. Екатеринбург.
     Створено в 1997 році на базі ЦДБ і ЦМБ. До складу ввійшли відділи обслуговування та функціональні відділи.
     Відділи обслуговування центру:
     - Зал інформаційної підтримки освіти (пошук інформації на основі друкованої і  електронної картотек статей,  тематичний пошук, замовлення видань з фондів інших бібліотек міста, регіону, ксерокопіювання);
     - Агенція ділової інформації АДІ (отримання інформації у вигляді першоджерел, ксерокопій, тематичних оглядів, списків літератури, дайджестів і прес-досьє, фактографічних довідок)
     До складу АДІ входить:
     -   медіатека (спеціалізований читальний зал:  аудіокурси іноземної мови,  учбові відеопрограми,  навчальні комп'ютерні програми, мультимедійні енциклопедії, БД, електронні журнали);
     - пункт колективного користування Інтернет;
     - абонемент популярної літератури;
     - зал ділової преси;
     - абонемент ділової людини.
     Функціональні відділи центру:
     - Довідково-бібліографічна служба (складні бібліографічні довідки для приватних осіб, організацій, установ, інших бібліотек)
     - Служба нових інформаційних технологій (комп'ютерне забезпечення    бібліотечних процесів, рекламно-видавнича діяльність; інформаційна діяльність; аналітичні огляди періодики)
     - Служба бібліотечних інновацій (методичний, консультативний, центр для муніципальних бібліотек міста)
    
     Додоток №2
     Информационная служба для населення. Центр социальной и деловой информации Киевской ЦБС г. Москва: Из опыта работы).
     Помочь социально незащищенным категориям населения найти информацию, которая позволила разрешить ту или иную их жизненную проблему призвана Информационная служба для населения. Она била создана в рамках Центра социальной и деловой информации ЦБС "Киевская" в начале 1996 года Вся робота началась с анализа потребностей различных групп населения в той или иной информации и на основе результатов этого анализа - создания необходимых информационных блоков. В основе ее лежала идея предоставления возможности для любого пользователя, используя ресурсы библиотеки, получить ответы на свои вопросы, не прибегая к услугам платных специалистов. Это теперь является принципиальным подходом ЦБС "Киевская" к обеспечению пользователей подобного рода информацией. И большая часть проблем, возникающих у пользователей, решается с помощью специалистов Центра. Разнообразен спектр запросов посетителей. Это вопросы, касающиеся сложных жизненных ситуаций (как научиться искать интересную работу), вопросы, касающиеся здоровья, воспитания детей в семье, организации семейных праздников, проблем содержания домашних животных.
     Основные блоки социальной информации:
     - традиционный книжный фонд (организован в соответствии с рубрикатором, разработанным в библиотеке);
     - библиографическая БД статей из периодической печати по проблеме социальной защиты и социальной работы;
     - БД с адресно-реквизитной информацией по району Дорогомилово и в целом по Москве (номера телефонов, адреса основных социальных служб);
     - пресс-подборки материалов, подбираемых в соответствии с запросами пользователей, которые в определенном смысле закрывают  "лакуни" в печатном фонде:
     Права потребителей
     Льготы и пенсии
     Семья и семейные отношения
     Трудоустройство
     Жилище и недвижимость
     Благотворительность
     Лавка жизни т.д.
     - печатные и электронные адресные, телефонные справочники.
     - карты-схемы крупнейших городов мира с нанесенными на них          достопримечательностями, гостиницами, культурными объективами
     -  карты столиц мира и путеводители по странам.
     Одним из самых популярных и перспективных источников информации стал Интернет. Так же в работе Информационной службы для населения используются все информационные ресурсы ЦБС. Это, прежде всего, правовые базы данных.
     Важным моментом в работе службы для населения является динамика изменений запросов пользователей Службы.
     Для сотрудника Службы дать самому ответы на такие запросы подчас просто невозможно. Но информационных ресурсов, печатных и электронных, достаточно, чтобы справиться с ними, и достаточно быстро.
     Через определенный промежуток времени и, прежде всего, в связи с накоплением определенных информационных ресурсов характер запросов изменился. Стали все чаще появляться запросы более обобщающего характера.
     - "Как организовать досуг слепого ребенка?".
     - "Как провести праздник для детей-инвалидов?"
     - "Каковы принципиальные отличия правил призыва на военную службу в странах Европы и в России?"
     - "Как связаны психические расстройства у людей и совершаемые ими преступления?"
     Выполнение такого рода запросов требует уже комплексного подхода к использованию ресурсов Центра социальной и деловой информации (включая расположенный там же бизнес-зал). Они занимают больше времени, предполагают, что соответствующие источники информации уже известны. Часто посетители предполагают, что такая информация уже готова и только ждет своего часа, что ее можно получить очень быстро и без усилий. Поэтому предложение самим поработать с источниками вызывает подчас негативную реакцию.
     Информационные процессы остановить не возможно, тем более, когда они тесно связаны с событиями, которые происходят в обществе, в стране, в городе, в районе. Важным моментом такой информационной работы становится взаимная интеграция всех ресурсов не только Центра социальной и деловой информации, но и других информационных подразделений ЦБС (информационно-аналитической службы, Компьютерной библиотеки, Информационной службы "Образование". Экскурсионно-краеведческой информационной службы).
     С этим, в частности, мы связываем появление в нашей Службе и совершенно новых пользователей, и качественно новых запросов. Это прежде всего работники служб социальной защиты населения, студенты высших учебных заведений, которые готовят государственных и муниципальных служащих. Какая информация интересует их?
     - Характеристика процессов внедрения брачных контрактов и влияние их на семейные отношения в России в пост перестроечное время;
     - Изменения в начислении пенсий и изменения системе предоставления социальных льгот гражданам России за последние 10 лет.
     К выполнению таких запросов необходим другой подход. Встает проблема создание полнотекстовых баз данных подборками материалов, позволяющих дать ответ на типовые вопросы. И здесь велика роль технического обеспечения и квалификации сотрудников.
     Необходимо отметить, и появление запросов, к которым наша служба оказалась пока не готовой. Например, такой: "Где найти дошкольное учреждение, в котором идет подготовка к школе на самом лучшем уровне, с привлечением высококвалифицированных специалистов. И чтобы при индивидуальном подходе в обучении присутствовали принципы коллективизма?" За эту информацию готовы платить, Обязательное условие при этом - ее достоверность.
     Чтобы информационная палитра была полной, необходимо отметить, что на первом месте по количественному обращению в Центр социальной и деловой информации стоят правовые вопросы. Население интересует все о пенсиях, недвижимости, завещаниях, льготах и т. д. В связи с этим ЦБС "Киевская", управа района Дорогомилово (Москва делится на административные округа, последние - на районы), Молодежный Союз юристов Москвы заключили договор, на основе которого в рамках Информационной службы для населения работает бесплатная юридическая консультация, которая стала центром распространения правовой грамотности среди населения района Дорогомилово. Востребованность этой службы чрезвычайно велика. Наличие, помимо обширного числа печатных источников, известных правовых баз ("Консультант Плюс", база данных ФАПСИ, "Энциклопедия российского права", "Домашний адвокат" и др.), хорошо подготовленных студентов старших курсов юридических вузов, ведущих прием, позволило решить свои насущные проблемы очень многим жителям района Дорогомилово. На первом месте здесь стоят уже названные вопросы, связанные с операциями с недвижимостью и с социальными льготами. Но, в целом, вопросы, на которые приходиться отвечать, касаются всех сторон жизни. Они не всегда публикуются на страницах районной газеты. А это также привлекает новых посетителей.                 
     Кто наиболее частый посетитель Информационной службы для населения? Это члены многодетных семей, родители детей инвалидов, ветераны, безработные. Обширные возможности библиотеки, работа с посетителями в режиме: вопрос-ответ, привлечение к консультациям профессионалов дают положительный результат.
     В каких случаях Вы можете обратиться в Информационную службу для населения? Если:
     - У Вас жилищная проблема, а Вы не знаете, куда обратиться за советом.
     - Вы потеряли работу. Что надо сделать, чтобы снова ее обрести?
     - Вы не знаете, где находится нужная Вам организация, как туда добраться или позвонить
     - У Вас родился малыш, и Вам хотелось бы знать, на какие пособия и льготы можно рассчитывать
     - У Вас есть вопросы по поводу здоровья и Вы, помимо консультации врача (или вместо нее - если она платная, а денег в обрез), хотите получить дополнительную информацию из книг, журналов, справочников
     - Вы любите готовить, а дома рецепты все старые, хочется как-то разнообразить стол
     - Вы хотите научиться шить и вязать для своих детей, покупать альбомы и руководства не по средствам, да и нужны они на время
     - Вас интересуем проблема собственной безопасности: как ее обеспечить?
     В Информационной службе для населения Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию.
     Вопросы, входящие в компетенцию консультанта:
     - Льготы населения в социальной сфере.
     - Пенсии (порядок и условия расчета).
     - Сроки, порядок, место получения пенсий.
     - Трудовые отношения (зашита труда женщин, несовершеннолетних; условия и порядок увольнения).
     - Социальный и коммерческий наем жилого помещения.
     - Условия, льготы по предоставлению жилой площади.
     - Защита прав собственности.
     - Защита прав потребителей.
     - Дачные, гаражные, жилищно-строительные кооперативы.
     - Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.
     - Договор дарения.
     - Завещания (порядок составления, содержание, легат, завещательный отказ).
     - Наследство (право наследования, сроки, доли, порядок вступления в наследство).
     - Брачно-семейные отношения (заключение и расторжение брака, брачный договор).
     - Дееспособность граждан, вопросы ограничения и лишения дееспособности.
     - Права граждан в отношении органов дознания и следствия, способы защиты нарушенных ими прав.
     - Государственная пошлина.
     - Вопросы социального обеспечения малозащищенных слоев  населения.
    
     Виды социальной деятельности и услуг для населения:
     - Предоставление литературы по вопросам социальной защиты и права, здоровья, воспитания детей и домоводства.
     - Предоставление периодических изданий по социальной тематике и электронного каталога статей с аннотациями.
     - Поиск необходимой информации с использованием юридической и справочной литературы, пресс-папок и компьютерных баз данных.
     - Предоставление адресно-реквизитной информации.
     - Ксерокопирование печатных материалов и документов.
     - Поиск и распечатка на компьютере законодательных материалов.
     - Взаимодействие с социальными службами района Дорогомилово.
     - Проведение социальных акций совместно с Благотворительным фондом "Забота".
     - Организация и проведение групповых консультаций "Как найти ответы на правовые вопросы, не прибегая к помощи специалистов".
    
     В Информационную службу для населения передаются районной управой Дорогомилово и предоставляются в пользованием жителям района распоряжения районного собрания и другие материалы и документы, касающиеся жизни района и представляющие общественный интерес. Имеется обширный фонд изданий по проблемам местного самоуправления.
    
     Додаток №3
     Анкети адресовані населенню і керівникам органів місцевого самоврядування, службовцям, депутатам (можуть бути взяті за основу при розробці власних анкет).
     Шановні виборці!
     1. Як Ви оцінюєте своє матеріальне становище?
     -     Хороше.
     -     Посереднє.
     -     Погане.
     (Потрібне підкреслили)
     2. В чому Ви бачите його поліпшення?
     -     втілення в життя земельної реформи;
     -     підвищення  кадрового  потенціалу  органів  місцевого самоврядування;
     -     щось інше.
     3.  Які аспекти Ви вважаєте пріоритетними для успішної реалізації закону про місцеве самоврядування?
     -     політичні;
     -     економічні;
     -     духовні;
     4.  Які завдання Ви вважаєте першочерговими   в діяльності органів місцевого самоврядування:
     -     стабілізація соціально-політичної ситуації в районі;
     -     збереження громадянського миру та злагоди;
     -     створення ефективної фінансової системи; ,   •    контроль за дотриманням законності;
     -     розвиток культури;
     -     гуманізація суспільства;
     -     укріплення системи соціального захисту (пенсії, безкоштовна освіта, охорона здоров'я)
     5.  Яким чином, на Ваш погляд, необхідно здійснювати взаємозв'язок органів місцевого самоврядування з населенням?
     -   розкривати свою діяльність через інформування населення через засоби масової інформації;
     -   розкривати свою діяльність через бібліотеки як муніципальні загальнодоступні інформаційні центри;
     -   виявляти соціальний настрій та потреби всіх груп населення;
     -   посилювати пропагандистське забезпечення реформ місцевого самоврядування;
     -   щось інше;
     6.  Які, на Ваш погляд, елементи повинно  включати в себе інформаційне обслуговування з питань місцевого самоврядування?
     -     використання сучасних технологій;
     -     наближення джерел інформації до користувачів;
     -     ефективність аналітичної обробки інформації:
     -     формування повноцінної інформаційної бази в бібліотеці;
     -     щось інше.
     Завчасно дякуємо за участь!
    
     Додаток №4
     Шановні керівники!
     З метою створення оперативної інформаційної бази для інформування органів місцевого самоврядування та повноцінного задоволення запитів користувачів з питань місцевого самоврядування, пропонуємо Вам відповісти на такі і запитання:
     1. Чи маєте Ви потребу в інформаційних послугах з питань місцевого самоврядування?
     -    Так.
     -    Ні.
     -    Не впевнений.
     (Потрібне підкреслити)
     2. Якщо "Так", вкажіть бажану форму отримання інформації:
     -     індивідуальне інформування;
     -     інформаційні центри;
     -     дні інформації;
     -     дні спеціаліста;
     -     аналітичні довідки;
     -     консультації
     -     бібліографічні списки;
     -    книжкові виставки;
     -    перегляди літератури;
     -    інші форми.
     3. Вкажіть тему, яка цікавить Вас найбільше:
     -  Законодавча основа місцевого самоврядування.
     - Взаємодія органів місцевого самоврядування з підприємствами та установами які знаходяться на території підпорядкованій органам місцевого самоврядування.
     - Місцеві фінанси, бюджет, податки, збори.
     - Соціальний захист населення.
     - Використання землі.
     - Управління та керівництво комунальною власністю.
     - Форми здійснення місцевого самоврядування.
     - Зовнішньоекономічна діяльність органів місцевого самоврядування.
     - Відповідальність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування.
     4. Вкажіть, які спеціальні періодичні видання Вам потрібні
     5. Чи використовуєте ви в своїй роботі комп'ютер?
     -   Так.
     -   Ні.
     6. Як Ви підвищуєте свій професійний рівень?
     -     навчання в учбовому закладі;
     -     курси підвищення кваліфікації;
     -     стажування;
     -     практикуми;
     -     самоосвіта;
     -     інші форми.
     7. Вкажіть джерела додаткової інформації:
     -    телебачення;
     -    радіо;
     -     преса;
     -     література;
     -     інші
     8. Скільки років Ви знаходитесь на керівній посаді?
     -     до 5 років;
     -     до 10 років;
     -     більше 10 років.
     9. Ступінь задоволення якістю бібліотечного обслуговуванні:
     -  задовольняє;
     -  не задовольняє;
     -  не зовсім задовольняє.
     Вкажіть Ваші данні:
     Вік
     Освіта
     Посада
     З якого часу на даній посаді
     Дякуємо за участь в експрес-опитуванні
    
     Література:
     Батрова С. Распоряжение администрации города: информировать население оперативно// Библиотека. - 1999. - №4. -С.12.
     Бирюкова И. Мы нашли свою нишу в сфере информационных услуг// Библиотека. -1998. - >°4. - СП.
     Гильфанова И. Муниципальная власть и мы: взгляд методиста// Библиотека, - 2000. - №12. - С.6.
     Коллега - советник районной управы // Библиотека. - 2000. -№10.-С. 18-20.
     Матеріали на допомогу створенню на базі ЦБС Публічних центрів регіональної інформації /НІШУ. - К., 2000. - 50 с
     Михнова И.В. Библиотека как информационный центр для населения: Проблемы и их решения . Практическое пособие. - М.: Издательство Либерия, 2000. - 128с.
     Никонова Л. На пути к медиагеке //Библиотека. - 2001. - № 1. -С.37-38.
     Оперативная помощь для местной власти //Библиотека. - 2000. -№9. - С. 57-58.
    
     Складач:  Шостко Н.І.,  Харківська ОУНБ,  2001

< Попередня   Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100