:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 116
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Централізована бібліотечна система для дітей м. Львова

Сайт  www.biblioteka.lviv.ua має розділи: Головна; Інтелект-літо; Музичний Bonus Track; Проектно-творчий ексклюзив; Творчі зустрічі; Для дітей; Для дорослих; Пектораль; Відеостудія “Кіноторба”; Наші майстер-класи; Фотогалерея; Книга відгуків; Бібліотечна спорт-арена; Відзначаємо ювілей Шевченка; Декада юного громадянина “Проблеми. Орієнтири. Досягнення” & Всеукраїнський тиждень права; Архів; Контакти

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Ніл Ґейман: Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви?

     Чому майбутнє світу залежить від читання? Що художня література дає людям і як змінює їх? Чому паперові книжки ніколи не зникнуть? Навіщо у сучасному світі бібліотеки та бібліотекарі? Як звичайна уява здатна покращити наше життя? Які обов’язки ми, дорослі, маємо перед дітьми та світом? Відповіді на ці та інші важливі питання спробував дати всесвітньо відомий письменник Ніл Ґейман
     Найпростіший спосіб переконатися в тому, що ми виховуємо освічених дітей, — навчити їх читати, і показати їм, що читання приносить задоволення. А це значить, у найпростішому розумінні, знайти книжки, які їм подобаються, дати їм доступ до цих книжок і дозволити їм читати їх.

Докладніше...
Книга і читання
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки
    
Іншим загальним важливим моментом розвитку людини науковці вважають стимулювання, по відношенню до дитини - педагогічне стимулювання, функції якого опосередковано виконує також читання і книга.
     Історичні реалії повсякденно і повсякчасно ставлять все нові й нові вимоги до виховання підростаючого покоління. На сучасному етапі розвитку нашої країни - це етнопедагогічні завдання: виховання нового громадянина - патріота країни, в якій він проживає, духовно розвиненого, морально порядного, толерантного до всіх націй і народностей, поряд з якими проживає, і до людей всього світу. Жорстока духовна криза, що прогресує й стає визначальною реальністю суспільного життя, надто вагомою в підлітковому і молодіжному середовищі, виводить проблему духовного оздоровлення нації поза сферу суто теоретичних дискусій. Ілюзії останнього покоління національних романтиків поховані разом з маренням про світле комуністичне майбутнє. Нація опинилася в мрячному обширі безвихідності, фальші, дешевого фразерства, криміногенного прагматизму. Спроба навіяти почуття гордощів за свою мову, історію, мистецтво вщент розбиваються об здеградованість, художню безпорадність масової культури, відсутність культурно-наукової еліти. На зміну міфові про утаєний потенціал пригнобленої нації, котрий живив державницькі інтенції вісімдесятих років, приходить міф про втрачені гарантії добробуту, повернути які прагне добра половина населення. В цій ситуації проблема стимулів виходить на перший план і має непересічне значення для формування національної свідомості українця.
     Концепції педагогічного стимулювання
     Питання стимулювання особистості до розвитку найбільш цінних ідейно-моральнісних якостей, до свідомого і ціленаправленного виховання і самовиховання вивчається дуже давно. Можна назвати багато фундаментальних досліджень, які тим чи іншим чином торкались питання педагогічного стимулювання: розвитку духовних потреб школярів (Ю.В.Жаров) і їх пізнавальних інтересів (Г.І.Щукіна), формування у них потреб в знаннях (В.С.Ільїн), соціальної активності учнів (Т.Н.Мальковська), їх суспільно корисної діяльності (А.В.Зосімовський, Ю.П.Сокольников, П.Т.Фролов) , морального розвитку особистості школяра (О.С.Богданова, Н.І.Болдирєв, І.С.Мар'єнко, В.С.Ханчие) та ін. Серед безпосередніх проблем педагогічного стимулювання вивчалися: стимулюючі можливості проблемного навчання (М.І.Махмутов), окремих методів виховання (Т.А. Ільїна, А.П.Кондратюк, В.М.Коротов, Б.Т.Ліхачов) і самовиховання (А.І.Кочетов, Л.І.Рувинський) , співвідношення матеріальних і моральних стимулів (К.Н.Волков, А.Ю.Гордин, Е.Г.Костяшкін, А.А.Фролов), виховні можливості окремих стимулів, таких як позитивний приклад (Г.А.Бойчук), суспільної думки, престижу (А.А.Вайсберг, Ж.Є.Завадська), педагогічної оцінки (Т. В.Вершиніна, Н.В.Селезньов), перспективи (С.Е.Каркліна, В.І.Ковалевський) та інші.
     За характером джерел стимулювання всі стимули, що використовуються в педагогічно-виховному процесі, поділяються на дві великі групи: матеріальні й моральні. Вивчення цих праць показує, що всі вони розглядають виховні можливості головним чином духовних, моральних стимулів, проблеми ж матеріальних стимулів майже не торкаються.
     Теорію і практику педагогічного стимулювання в комплексі розглянув Л.Ю.Гордін, який підійшов до його розгляду не лише з вузькопедагогічного плану, а й з врахуванням безлічі соціальних аспектів, використовуючи дані філософії, соціології, політології, етики і естетики. Він конкретизував поняття "стимули", визначивши їх як такі побудники діяльності і активності людини, котрі опосередковують потреби і засоби їх задоволення, зв'язують їх, утворюючи проміжні ланки, "ланцюжки". Стимули, з одного боку, сприяють перетворенню засобів задоволення потреб, надаючи цим засобам форму, найбільш придатну для людського вжитку, з іншого - формують ці самі потреби, способи їх задоволення, мотиваційну сферу, виявляючи тим самим сильний вплив на особистість в цілому.
     Накопичені наукові і практичні факти дозволили науковцю зробити висновки, що педагогічне стимулювання приносить бажані наслідки якщо:
* проводиться цілеспрямований, відповідний віковим особливостям і рівню вихованості учнів відбір тих чи інших стимулів і відповідній їх модифікації;
* матеріальні стимули використовуються одночасно з моральними, при акценті на моральному стимулі;
* колектив вихованців і особистість з позиції об'єкта стимулювання переходить в позицію суб'єкта цього процесу;
* враховуються особливості кожного з етапів розвитку виховного процесу в конкретній педагогічній і соціальній ситуації.
     А звідси: педагогічне стимулювання є свідоме і цілеспрямоване використання в цілях всебічного і гармонійного розвитку особистості об'єктивно існуючих в суспільстві матеріальних і моральних, зовнішніх і внутрішніх стимулів, яке полягає в доцільному відборі, необхідній модифікації і включення в виховний процес стимулів, які відповідають етнопедагогічним завданням, особливостям віку і розвитку дитини і умовам конкретної ситуації. Від педагогічного стимулювання слід відрізняти "педагогічний вплив", зміст якого включає в себе, поряд з самим стимулюванням, також гальмування, корекцію, керівництво діяльністю дитини в цілому.
     Л.Ю.Гордін виділяє три ознаки для класифікації стимулів, це: а). природа стимулів, або джерело стимулювання (матеріальні і моральні) ; б). спосіб дії стимулів на формування особистості, чи механізм стимулювання (зовнішні і внутрішні); в). переважаюча сфера психіки особистості, на яку спрямовано дію стимулів, або об'єкт стимулювання (інтелектуальні і емоціональні). (880
     Матеріальні стимули у виховному процесі охоплюють широку область забезпечення умов, необхідних для життя, нормального фізичного і духовного розвитку і їх входження у суспільно корисну діяльність. Ці стимули тісно пов'язані зі всією матеріальною культурою, якою школярі оволодівають. Ними можуть бути як самі предмети задоволення тих чи інших потреб дитини (наприклад, книга), матеріальна винагорода, так і наявність якихось "предметів" "в полі зору" дитини (наприклад, наявність цікавих, яскравих дитячих книг в домашній бібліотеці).
     До моральних стимулів відносяться: перспектива, ціль, змагання, облік і контроль, почуття відповідальності, честі, гідності.
     На основі приведеного вивчення можна зробити висновки, що для формування читацького середовища прийнятними і необхідними є як матеріальні так і моральні стимули, які використовуються залежно від віку дитини і типу її психічної організації. Головний принцип - стимули повинні мати позитивний, сприяючий підвищенню самооцінки характер. Між матеріальним і моральним стимулом повинна поступово виникати залежність, яка все більше акцентується на моральних аспектах: відповідальності, честі, обов'язку, суспільній корисності, національних цінностях, ідеалах тощо, що дозволяє виробити у дітей стійкий імунітет до негативного впливу мікросередовища, до різноманітних пережитків.
     Розвиток внутрішніх стимулів і позитивних мотивацій суспільно корисної діяльності, що є вельми насущним в наш час, відбувається на основі зростання їх соціальної значимості і моральної цінності. Співвідношення і взаємодія різних стимулів в процесі виховання змінюється відповідно до змін ідеалів суспільства, історичних реалій його розвитку. Тому, перш за все, повинні бути виділені стимули, опора на які складе головний зміст поставленого виховного завдання на кожному етапі стимулювання, потім природа чи вид стимулів, засоби прямого і опосередкованого стимулювання.
     Питання формування національної свідомості - усвідомлення кожним громадянином України причетності до державотворення, необхідності своєї участі в реалізації її інтересів і розбудові держави - є пріоритетним у виховних напрямках етнопедагогіки. Тому й пошук стимулів повинен йти в цьому напрямку. На наш погляд ними повинні стати: серед матеріальних - теза "тільки знання і компетентність дають переваги особистості в сучасному суспільстві, забезпечують його добробут"; серед моральних - "бажання бути в числі національної еліти, переборення комплексу меншовартості, другорядності і провінціалізму, культурна компетентність, як еталон особистості".
     В останні pоки на стоpінках спеціальної пpеси активно обговоpюється питання кеpівництва читанням. Виявився досить шиpокий спектp думок - від повного ствеpдження його необхідності до повного його запеpечення. Прихильники схвалення керівництва читанням вважають, що не можна, і навіть небезпечно, дозволяти читати що завгодно, особливо підростаючому поколінню з огляду на невисокий рівень свідомості населення, культурної компетентності і культури читання. Пpихильники запеpечення доводять, що в новій соціально-політичній атмосфеpі свободи самовияву будь-яка фоpма "кеpівництва" спpиймається негативно, а тим більше, коли це тоpкається духовної сфеpи. З суто пpофесійного боку підкpеслюється недосконалість pозpобки теоpії кеpівництва читанням, що видно вже з теpмінологічних pозбіжностей: в одних наукових викладках це "упpавління читанням", в дpугих - "кеpівництво читанням", в тpетіх "педагогічний вплив" і т.п. А заpаз, взагалі, все в бібліотечній pоботі зводиться до "надання послуг".
     Ми вважаємо правими тих, хто пpопонує не відміняти, а ввести в це поняття новий зміст. Нам здається доречнішим назвати цей процес "спрямуванням", "корегуванням", "стимулюванням", навіть "системою" читання згідно з можливостями, потребами і цілями як особистості, так і етнопедагогіки. При цьому головним завданням повинно бути виховання культури читання і культурної компетентності індивіда не з ідеологічних чи політичних засад, а з проблем його соціалізацїї. Ще на світанку становлення бібліотекознавства О.І.Лебедєв  писав, що система читання дітей (пізніше – керівництво читанням) – це такий виховний метод, який дозволяє здійснювати розвиток дітей за законами психології правильно, послідовно і розумно при постійній участі вихователя, що не допускає випадкового підбору матеріалу для розвитку.
    


< Попередня   Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100