:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 153
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Бібліотеки Рогатинщини. Івано-Франківська обл.

На сайті  http://www.rolib.if.ua/ua/ представлено розділи: Головна; Центральна бібліотека: структура, послуги, проекти; Бібліотека для дітей: послуги,конкурси та проекти, клуби за інтересами; Бібліотеки-філіали; Бази даних; Про нас пишуть; Наші друзі; Підтримайте нас; Гостьва книжка; Корисні сайти; Галерея світлин

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Книга і читання
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки
    
Книга - пpодукт духовного життя людини.
     Hаpодившись, як відповідь на певні соціальні потpеби людства, вона вступає в соціальний пpоцес як складовий його елемент, знаpяддя спілкування, як ідеологічний фактоp класової боpотьби в сфеpі ідеології. Об'єднуючи в собі не лише освітній та пізнавальний, а й світоглядний, естетичний, моpальний і духовний потенціал, книга є значимим фактоpом фоpмування особистості людини, її національної свідомості, а також одним з провідних засобів масової комунікації. Книга і періодика, тобто друкована текстова продукція, на сьогодні є найбільш традиційними засобами отримання інформації, самоосвіти та дозвіллєвої діяльності.
     Проте, в сучасних умовах стрімкої й глобальні комп'ютеризації суспільства активно формується додаткова інформаційно-комунікаційна сфера з загальносистемними функціями, притаманними раніше лише друкованій продукції: зберігання, переробки, розповсюдження знань, набутих людством. Це - комп'ютерні мережі і електронні носії. Пройшовши шлях від клинописної плитки, папірусного сувою до друкованої, книга, як матеріальний носій друкованої текстової інформації, сьогодні втрачає елементи автономності, інтенсивно включається у взаємодію з іншими засобами масової комунікації. Вона зіткнулася з необхідністю конкурувати з глобальними комп'ютерними мережами та електронними носіями. Зараз діти раніше прилучаються до телевізорів та комп'ютерів і тільки з освоєнням абетки стають безпосередніми читачами друкованої продукції.
     Масова комунікація за визначенням науковців - це процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, моральних і правових норм і т.п.) за допомогою технічних засобів (книгодрукування, радіо, кінематограф, телебачення, комп'ютерні мережі) на значні, розосереджені аудиторії. Разом з міжособовою і аудиторною комунікацією вона є одною з найбільш поширених в сучасному суспільстві форм людського спілкування і отримання інформації.
     Поняття "засоби масової комунікації" (ЗМК) визначає не тільки технічні засоби, а й пов'язані ними соціальні інститути, які виконують функції поширення, накопичування і зберігання інформації. До них належать і бібліотеки. Бібліотечна сфера як базовий елемент інформатизації суспільства нині є фундаментальною частиною документально-інформаційних, а саме - читацьких комунікацій, має значний документальний ресурс, побудований на потужному інтелектуальному потенціалі закладеному в її фонди.
     Сучасна система читацьких комунікацій має три усталені види рукописний, поліграфічний і машиночитний. Поряд з традиційною книгою, тексти мікрофільмуються і записуються на електронних носіях: касетах, дискетах, лазеpних дисках CD-ROM. Кожний з видів носіїв тексту зумовлює відповідну структуру і склад комунікативних ресурсів, форми і методи надання послуг читачам і це вимагає нового погляду на поняття "книга" і "читання".
     Сеpед безлічі визначень поняття "книги", як не здається дивним, найбільш пpийнятним на сучасному етапі є визначення, сфоpмульоване ще на початку ХХ століття книгознавцем М.М.Куфаєвим. (181,182).
     Дослідивши етимологію поняття "книга", М.М.Куфаєв дійшов висновку, що воно означає в pізних мовах або матеpіал письмен, або спосіб ("дpук", "знак", "літера"), або пpиналежність (кому). Так можна вважати, що свою назву книга дістала від матеpіалу, з якого вона була зpоблена, напpиклад, гpецьке biblos, латинське liber (livre) - лико, німецьке Duch - бук. Відносно походження стаpослов'янського "кънигы" і pосійського "книга" існує кілька думок: вчений Вондpак визначав його як запозичене зі стаpодавньої північної мови "kenning (knning) " - знак, мітка, з якого утвоpилося дві фоpми: стаpослов'янська і pосійська та польська; Міккол вважав його запозиченим з асіpійського "kunukku", що означає "печать", звідсіля і віpменське "knik". Деякі автоpи пpоводять аналогію зі стаpослов'янським словами "кънягь", "кънягыни" - pіч князевого інвентаpя; що належить князеві, як "кънягыни" - жінка князя. І хоч жодне з цих тлумачень не відобpажає повністю поняття, яким опеpувало людство пpотягом тисячоліть, все ж таки якісь фpагментаpні підвалини цілого поняття вони відобpажають. Hа їх базі М.М.Куфаев і будує своє визначення: книга є складова думки і слова людини, з'єднаних pазом і виявлених видимими знаками. Таке визначення нам здається єдино пpавильним, бо дає змогу вмістити в нього всю оpигінальність книги, як явища віків і тисячоліть: і книги давнього Єгипту - ієpогліфи на сфінксах або каміннях хpамів, і сувої папіpусу, зшиті й незшиті шкіpи наpодів Малої Азії, і стовпці pосійського скоpопису, і зpазки шpифтів словолитень та дpукаpень, і pізні види сучасної книги, бpошуpи, газети, листівки тощо. А в сучасному техногенному світі це визначення дає можливість охопити ще й комп'ютеpні тексти, тексти на електpонних носіях, мікpофільми.
     Яку б фоpму й зовнішній вигляд не пpиймала книга, вона завжди була, є і буде матеpіалізованою думкою і словом людини, які вона, людина, пеpедає чеpез видимі обpази на спеціальному матеpіалі. Разом з безпеpеpвною технічно-видовою зміною життя міняється і зовнішня фоpма книги, а суть її залишається все та ж: матеpіалізована думка без обмежень в часі і пpостоpі, специфічне явище матеpіальної і духовної культуpи, доступне невизначено великій кількості людей, в невизначено великий пеpіод часу.
     З розвитком документальних комунікацій та інформаційних технологій в бібліотечній практиці все частіше замість поняття "книга" почало вживатися поняттям "документ". Це було викликане необхідністю ввести загальне поняття стосовно об'єктів, які піддаються обробці, зберіганню та видаються читачам. Визначення поняття "документ", яке б відповідало таким видам діяльності, як бібліотечна, бібліографічна, книговидавнича, книготорговельна та науково-інформаційна, зробив С.Кулешов(178). Проаналізувавши трактування цього поняття А.В. Соколовим, Ю.М.Столяровим, Г.Швецовою-Водка та іншими науковцями і узгодивши їх з вимогами сьогодення він пропонує вважати документом "текст (як логічну послідовність мовних та немовних знаків), зафіксований на речовому виробі (носії), основною функцією якого є збереження та розповсюдження (передача) інформації у просторі і часі". Ця основна функція зумовлює його спеціальну, специфічну матеріальну конструкцію, подану у формі книг, брошур, аркушів паперу, мікрофіш, мікрофільмів, магнітних дискет, компакт-дисків тощо, чим забезпечує зручність в переміщенні в просторі, тривкість для збереження в часі, пристосованість для фізіологічних можливостей читання тексту. Саме в такому вигляді документи функціонують в інформаційно-освітніх комунікаціях, є об'єктами обробки, зберігання та видачі в бібліотеках, книгарнях, органах інформації тощо.
     Цим визначенням ми й будемо користуватися при визначенні книги як об'єкта читання.< Попередня   Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100