:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 118
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова

      Сайт   http://www.unalib.ks.ua/  пропонує розділи: Головна; Про нас; Послуги і сервіси; Ресурси;  Краєзнавча сторінка; Фахівцям; Електронний каталог; Нові надходження; Віртуальний музей Бориса Лавреньова; Клуби і об'єднання; Молодь поза форматом: субкультури; Запитай у бібліотекаря; Гостьова книга; Відеоматеріали; Шукайте нас на...; У чергу за новинкою!; Тиждень молодіжної книги; Календар знаменних пам'ятних дат; План заходів на місяць

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

Організація та управління змінами у публічній бібліотеці
Современная библиотека - Пропонують практики і науковці

Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень
Навчальна програма та навчально-методичні матеріали
для підвищення кваліфікації працівників бібліотек
Автори: Модуль 1 – Філіпова Л.Я., Кузьмінська О.Г,
Модуль 2 - Шевченко І.О., Бойцова С.
Модуль 3 – Башун О.
Київ–Харків –Донецьк,  2009

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JZN8.pdf

ЗМІСТ:
1. Вступ .................................................................................................................................................................................3
2. Модуль 1: Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників......................................7
3. Модуль 2: Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці...........................................................................................................................................................................88
4. Модуль 3: Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек .........................................................................................................................................................................137
5. Зміст за кожним Модулем:
5.1. Пояснювальна записка
5.2. Тематичний план
5.3.Плани аудиторних занять
5.3.1. Плани лекційних занять
5.3.2. Питання для самоперевірки
5.3.3. Плани практичних занять
5.3.4. Завдання для самостійної роботи
5.3.5.  Питання до співбесіди
5.4. Список рекомендованої літератури
5.5. Тести для підсумкового контролю знань
5.6. Додатки. Роздатковий матеріал.
5.7. Методичні рекомендації для тренерів для кожного Модулю.

ВСТУП
Глобальна комп‘ютерна мережа Інтернет стає всесвітньою віртуальною бібліотекою. Користувачі персональних комп‘ютерів, що мають доступ до Інтернету та самотужки опановують засоби та методи доступу до світових інформаційних ресурсів, визнають, що пошукові запити в мережі найефективніше виконувати за допомогою досвідчених бібліотечних працівників. Саме бібліотекарі вважаються найбільш професійно підготовленими для роботи з інформаційними ресурсами Інтернету, що упорядковують зазвичай у вигляді каталогів та пошукових систем (тобто аналогів традиційно-паперових каталогів і картотек бібліотеки).
В сучасних умовах інформатизації українського суспільства важливим завданням є кадрове забезпечення бібліотек (в т.ч. електронних) , підвищення комп'ютерно-професійного рівня сучасних бібліотечних працівників, що передбачає, перш за все, навчання основам роботи з технологіями, сервісами та ресурсами Інтернету на базі отримання базових знань комп'ютерної грамотності. Це необхідно для подальшої професійної роботи бібліотекарів з будь-яким програмним забезпеченням бібліотечних систем, яке має тенденцію до заміни на більш довершені та досконалі аналоги, інтегровані в міжнародне мережне співтовариство. Наслідками комплексної системи навчання бібліотечних працівників має стати одержання достатньо високого рівня опанування комплексу знань і умінь для присвоєння їм статусу просунутого користувача з елементами адміністрування бібліотечних баз даних і в той же час-професійного володіння предметною областю –бібліотечно-бібліографічною та інформаційною діяльністю. Підготовка фахівців з бібліотекознавства та інформатикиє важливою та затребуваною вимогою інформаційного суспільства. Бібліотечні фахівці мають відповідати загальним державним нормативним документам, серед яких виділимо приоритетні в соціальному контексті:-базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;-базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати бази даних Інтернет-ресурси;-базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін».
До головних загальнопрофесійних компетенцій віднесемо такі, як: здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики управління інформацією в будь-якій установі; здатність планувати й реалізувати відповідні заходи в інформаційно-бібліотечній сфері; знання правових основ і законодавства України в галузі інформатизації суспільства та бібліотечного забезпечення сфери управління та інших галузей; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, навички роботи в команді; та деякі інші.
Особливе значення для бібліотечних професіоналів мають гармонійно збалансовані професійні компетенції: інформаційна, комунікаційна та культурна. Вимоги до формування здатності фахівця з бібліотекознавства та інформатики використовувати знання, вміння та навички інформаційного пошуку та моніторингу в мережі Інтернет, опрацювання бібліотечної інформації реалізуються в процесі навчання через комплекс різних фахових навчальних дисциплін. Причому серед приоритетних професійних вмінь мають бути як інформаційна та комунікаційна компетенції, так і культурно-етична компетенція. Тобто, фахівцю має бути притаманна інформаційна компетенція, в якій реалізовано уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати, необхідну інформацію (документальну інформацію), організовувати її, перетворювати, зберігати та передавати інформацію, яка може функціонувати на будь-яких носіях (паперових та електронних). Комунікаційна компетенція, що включає не тільки знання мов та засобів ділової взаємодії між користувачами мережі на відстані, а й знання форм та засобів передачі телекомунікаційних послуг (сервісів, технологій) для реалізації ділового спілкування. І в той же час вкрай необхідною є культурно-етична компетенція, яка охоплює знання та навички морально-етичних та правових норм поведінки в комп'ютерно-мережевому просторі як для усіх суб'єктів інформаційного суспільства, так і для усвідомленого їх використання фахівцями сфери інформаційно-бібліотечної діяльності. Таким чином, фахівці мають володіти по відношенню до Інтернет-середовища, що є сучасним інструментарієм бібліотечних комунікацій, саме такимипрофесійними компетенціями.
Виходячи з цих виробничих функцій та завдань, можна виокремити головні професійні компетенції, які відповідають вимогам даної програми: інформаційно-комунікаційний ; бібліотечно-сервісний органзаційно-управлінській. В межах кожного блоку і мають бути сфокусовані головні спеціалізовано-професійні компетенції.
Головними професійними компетенціями блоку (1) є професійно профільовані для бібліотечної галузі знання й уміння з основ інформатики й практичного використання комп'ютерних та Інтернет-технологій; здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення практичних завдань у інформаційно-бібліотечній галузі.
До головних професійних компетенцій блоку (2) відносяться знання та уміння сучасних засобів та форм бібліотечної діяльності: здатність проводити інформаційний моніторингта пошук на базі ресурсів Інтернет за конкретними запитами читачів,аналітико-синтетичну переробку документів та інформації; здатність використовувати уміння й навички щодо формування інформаційно-бібліотечних ресурсів установи з використанням засобів комп'ютерних та Інтернет-технологій: електронних продуктів (баз даних, електронних каталогів) та електронних послуг.
До головних професійних компетенцій блоку (3) відносяться знання та уміння інноваційних методів організаційно-управлінської праці на рівні бібліотеки або її підрозділу; здатності формувати гнучкий стиль керівництва, виконувати управлінські операції планування та звітування;здійснювати контроль за якістю бібліотечної діяльності на усіх її ділянках, використовуючи методи менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, cоціального партнерства.10.10.2017 10:42

< Попередня   Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:

 
 
http://1calcionews.ru/
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100