:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 108
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської

 На сайті  http://ounb.sumy.ua/   На головну; Про бібліотеку; Читачам; Видання; Сумщина; Фахівцю; Корисні сторінки; Електронний каталог; Віртуальна довідка; Події; Мережа бібліотек Сумщини; Сайти письменників; Нові книжкові надходження

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Ніл Ґейман: Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви?

     Чому майбутнє світу залежить від читання? Що художня література дає людям і як змінює їх? Чому паперові книжки ніколи не зникнуть? Навіщо у сучасному світі бібліотеки та бібліотекарі? Як звичайна уява здатна покращити наше життя? Які обов’язки ми, дорослі, маємо перед дітьми та світом? Відповіді на ці та інші важливі питання спробував дати всесвітньо відомий письменник Ніл Ґейман
     Найпростіший спосіб переконатися в тому, що ми виховуємо освічених дітей, — навчити їх читати, і показати їм, що читання приносить задоволення. А це значить, у найпростішому розумінні, знайти книжки, які їм подобаються, дати їм доступ до цих книжок і дозволити їм читати їх.

Докладніше...
Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва
Рейтинг: / 34
ГіршаКраща 
Современная библиотека - Пропонують практики і науковці

Додатки

Додаток 1.

Режими обслуговування, характерні для органів інформації

Режими

Короткий зміст

Види послуг

1. Диференційоване забезпечення процесів керівництва (ДЗК)

Систематичне інформаційне забезпечення керівників різних рівнів спеціалізованою, в т. ч. оглядово-аналітичною інформацією за поточними надходженнями на основі корегуємих постійно діючих вимог щодо обслуговування

Документальні, індивідуальні або, групові зі зворотним зв'язком, які задовольняють потребу у концептуальній інформації

2. Вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ)

Поточне і ретроспективне інформаційне забезпечення окремих споживачів зі встановленою періодичністю за заданою тематикою

Документальні, групові, зі зворотним зв'язком, що задовольняють потребу в адресній і фактографічній інформації

3. Інформаційне опанування розробки поточних і перспективних планів

Випереджувальне інформування складачів планів, оргтехзаходів інформацією про подібну діяльність, що здійснюється в країні і за кордоном

Документальні, індивідуальні, які задовольняють потребу у адресній і фактографічній інформації

4. Інформаційне забезпечення і супровід науково-технічних програм

Колективне інформування розробників етапів програм зі встановленою періодичністю стан їх виконання по

Документальні, групові зі зворотним зв'язком, які задовольняють потребу у фактографічній інформації 

5. Інформаційне обслуговування за разовими запитами (запит-відповідь)

Індивідуальне забезпечення різними видами інформаційної продукції за потребам, сформульованими у вигляді одноразової вимоги на обслуговування

Документальні, індивідуальні, що задовольняють потребу в адресній, фактографічній інформації і джерелах

6. Бібліотечно-біб-ліограіче обслуго-

вування

Обслуговування опублікованими і неопублікованими документами і матеріалами, спрямоване на задоволення абонентів у первинних джерелах інформації, переважно книжно-журнальною продукцією

Документальні, індивідуальні, разові за джерелами інформаційного органу

7. Заходи зо пропаганди інформаційних джерел

Інформування за допомогою усних, наочних і аудіовізуальних засобів, форм, методів і ЗМІ, а також на основі особистих контактів та інших способів неформальної комунікації

Нематеріальні або матеріальні, групові або масові, одноразові або зі зворотним зв'язком, що задовольняють потребу в адресній, фактографічній і концептуальній інформації

 

Додаток 2

Основні види інформаційної продукції інформаційних органів підприємств і організацій

Найменування (вид)

Зміст

Проста (базова) інформація

1. Аналог

Впорядкований вибір параметрів, які є базою порівняння для нової розробки

2. Анкета

Впорядкований перелік даних встановленої форми, які характеризують параметри проблеми

3. Анотація

Коротка (до 600 друк. зн.) характеристика документу з точки зору його змісту, призначення і форми

4. Бібліографічний опис

Сукупність відомостей про документ, ідентифікуючий його в ряду інших документів

5. Карта інформаційна про НІР тощо

Документ встановленої форми, який містить відомості про завершену роботу чи її етап, що має самостійне значення

6. Карта інформаційна про передовий досвід

Документ, що містить впорядкований набір відомостей про впроваджене нововведення

7. Карта реєстраційна НІР тощо

Документ встановленої форми, що містить уніфікований набір відомостей про почату НІР

8. Копія документу (будь-яка)

Зображення документу, адекватне змісту оригіналу

9. Листок інформаційний

Структурно уніфікований документ, який містить короткий опис і інші характеристики розробленого нововведення, товару, послуги

10. Переклад

Відтворений засобами іншої мови текст, який забезпечує точну передачу інформації, яка є у вихідному документі

11. Проспект

Інформаційний матеріал рекламного характеру, який вміщує відомості про товар, послуги

12. Реферат

Скорочене (500-2500 друк. зн.) викладення змісту первинного документу (або його частини) з основними фактичними відомостями і висновками

13. Стаття (оглядова, аналітична, інформаційна

Оригінальний твір обсягом до 1,0 а. а., що інтерпретує наукові, технічні ідеї, або вміщує факти наукового і/або виробничого характеру, призначені для друкування, депонування чи масового читання

14. Сценарії

Оригінальний твір, який являється документованою основою для заходів ЗМІ

15. Експонат виставочний

Продукція (вироби, макети, моделі), призначена для демонстрації на виставці

Складна інформація

1. База даних

Впорядкована сукупність бібліографічних описів документів, записів анотацій (рефератів) або витягів з документів, фактичних даних на цифрових носіях (дискетах, компакт-дисках або в комп'ютері)

2. Каталоги, картотека

Впорядкована сукупність бібліографічних  описів документів, записів анотацій (рефератів) або витягів з документів, фактичних даних на паперових носіях

3. Бюлетень нових
надходжень

Систематизований перелік бібліографічних описів документів, які надійшли в ДІФ

4. Масив інформаційно-пошуковий

Комплект вторинних документів (карток, друкованих копій тощо) на задану тематику

5. Огляд реферативний

Документ, який містить короткі систематизовані
відомості про певну сукупність об'єктів, отримані на основі оцінок, які дали автори аналізованих
інформаційних джерел

6. Повідомлення  (оповіщення) інфор-маційне

Відомості про поповнення ДІФа, проведенні заходів за фіксований проміжок часу

7. Оповіщення (повідомлення) адресне

Інформаційне повідомлення, яке містить адреси документів або утримувачів інформації по конкретній проблемі, питанню

8. Оповіщення (повідомлення) сигна-льне

Інформаційне повідомлення про нові документи, заходи за певною тематикою

9. Перелік, список, покажчик

Систематизований у певному порядку бібліографічний опис з анотаціями чи без них опублікованих і
неопублікованих інформаційних джерел

10. Відбірка (довідка) тематична

Спеціально оброблені документи (копії) або відомості про них певної тематичної спрямованості

11. Список бібліографічний тематичний

Систематизований перелік бібліографічних описів певної тематики за фіксований проміжок часу

12. Довідка факто-графічна

Документ, який характеризує певні факти і події з конкретного питання (теми) на основі вибору необхідних даних з джерел інформації

Комплексна інформація

1. Доповідь

Документ, який містить попередньо відібрані і проаналізовані дані про важливі досягнення у
досліджуваній сфері з висновками і пропозиціями

2. Досьє

Систематизована і постійно доповнювана відбірка даних, відомостей про певний напрямок діяльності

3. Огляд аналітичний

Документ, який містить систематизовані відомості про певну сукупність об'єктів, отриманих на основі аналізу і оцінки інформаційних джерел

4. Довідка

Документ, який містить короткі систематизовані відомості про окремі аспекти проблеми чи питання і рекомендації щодо їхнього вирішення на основі аналізу первинних джерел інформації

 

Додаток 3

            Систематичний покажчик інформаційних послуг

Видавнича продукція

 Підготовка і випуск видань за запитами видань по МБА;

 Підготовка і випуск планових видань.

Малотиражна аналітична продукція

  Підготовка і видача:

·         аналітичного огляду;

·         аналітичної довідки;

·         бібліографічного списку (довідки) за разовим тематичним запитом;

·         бюлетеня нових надходжень інформаційних джерел;

·         експрес-інформації;

·         інформаційної листівки;

·         перекладу;

·         результатів пошуку в режимі ВРІ;

·         результатів ретроспективного пошуку;

·         реферативного огляду;

·         реферату;

·         сигнального повідомлення за системою ДЗК;

·         сигнальної інформації за системою ВРІ;

·         тематичної відбірки;

·         тематичної довідки;

·         фактографічної довідки;

·         щорічного експертно-аналітичного огляду.

Електрофотографічна продукція

Виготовлення і видача ксерокопій.

Фотографічна продукція:

Виготовлення і видача фотокопій.

Мікрофільмова продукція

Підготовка і видача:

·      діазокопії;

·      карти "джекет";

·      мікрофіш;

·      рулонного мікрофільму.

Магнітострічкова продукція

Підготовка і видача на магнітній стрічці:

·      БД;

·      локальної ІПС;

·      копії першоджерела.

Перфокарткова продукція

Підготовка і видача локальних фактографічних інформаційно-
               пошукових систем.

Кінопродукція :

Підготовка і видача оперативної кіноінформації;

Прокат оперативної, поточної і ретроспективної кіноінформації.

Форма відображення інформації в комп'ютерних системах

Підготовка, проведення показу або надання в користування:

·      бази або банку даних;

·      електронних каталогів;

·      електронної пошти;

·      Інтернету;

·      інформаційно-пошукових систем;

·      словників і довідників;

·      текстових редакторів.

Форма усної та наочної інформації:

Підготовка і проведення:

·         конференції, симпозіуму, семінару;

·         лекції, доповіді, огляду;

·         теле-, радіопередачі;


Форма наочної інформації:

Підготовка і проведення:

·         виставки нових надходжень, тематичної виставки;

·         дня інформації;

·         дня спеціаліста;

·         школи передового досвіду;

·         відкритого перегляду першоджерел.

 

Додаток 4

Карта для вивчення інформаційних потреб споживачів

1. Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________

2. Вік__________ .

3. Стать __________

4. Освіта _______________

   учбовий заклад, який закінчили____________________________

   спеціальність __________________________________________

5. Місце роботи___________________________________________

6. Посада___________________________________________________

7. Переважаюча сфера діяльності_______________________________

8. Якою мовою користуєтеся в роботі: переважно_________________

      часто______________________________

      інколи_____________________________

9. Тематика інформаційних матеріалів, які Вас цікавлять_________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

10. Яким чином отримуєте потрібні матеріали:

через бібліотеки (вказати які):________________________________

або: купуєте, берете у знайомих, Інтернет, чи обходитеся без них

(підкреслити)?

11. Чи задовольняє Вас доступне інформаційне забезпечення Вашої діяльності, потреб і інтересів, якщо ні, то чому________________________

12. Які інформаційні матеріали є для Вас найбільш цінними джерелами інформації (вкажіть порядковими номерами ступінь переваг):

Опубліковані:

– книги ( ):

– монографії ( ), підручники ( ), посібники ( ), довідники ( ),
енциклопедії ( ), наукові ( ), науково-популярні ( );

– статті з журналів і збірників ( ): наукові ( ), науково-популярні ( );

– статті з газет ( ): центральних ( ), місцевих ( );

– інформаційні видання ( ): бібліографічні ( ), реферативні ( ),
оглядові ( ), експертні ( ), аналітичні ( );

Неопубліковані ( ):

– звіти про діяльність ( ), звіти про наукові дослідження і розробки ( );

– довідки ( ): статистичні ( ), фактографічні ( ), аналітичні ( ),
             оглядові ( ), експертні ( ) тощо;

–  інші матеріали (вкажіть)_______________________________

13. Які види інформаційного обслуговування найбільш бажані для Вас (вкажіть порядковими номерами ступінь переваг):

довідково-бібліографічне ( )

надання інформації в режимі "запит-відповідь" ( );

на разові запити у вигляді бібліографічних довідок (список літератури або уточнення відомостей про публікації)( );

фактографічні довідки (надання відомостей про факти і події) ( );

вибіркове розповсюдження інформації ( )

систематичне поточне оповіщення про нову літературу і
неопубліковані матеріали у вигляді бібліографічних описів з анотацією по певній постійній тематиці з наступним наданням (за вимогою) пер-шоджерела або копії ( ):

інформаційно-видавниче ( )

видання  бібліографічних ( ), реферативних ( ), оглядових ( ) матеріалів, розрахованих на спеціалістів.

14. В яких видах інформаційних видань Ви більше всього зацікавлені (укажіть порядковими номерами):

·         сигнальна інформація у вигляді копій назв джерел ( );

·         бібліографічна  інформація у вигляді бібліографічних покажчиків ( )
        – з найбільшою повнотою охоплення джерел інформації ( )

        – з вибірковим відбором за певними принципами ( );

·         реферативна інформація ( ):  збірник ( ), журнал ( );

·         експрес-інформація   підготовлена на основі опублікованих вітчизняних і зарубіжних джерелах і неопублікованих ( );

·         оглядова інформація ( ) ;

·         інформаційні листівки ( ).

15. Для вибраної Вами інформації вкажіть бажані строки її отримання, а також форму надання інформаційної послуги – усно (по телефону), факсом, модемом, електронною поштою, на дискеті чи письмово (поштою чи кур'єром).


Додаток 5

Оціночна карта інформаційного продукту або послуги
(вказується яких саме)

Додаток 6

Талон зворотного зв'язку
(супроводить кожний інформаційний продукт)

1. Загальна думка про видання.

1.1. Представляє інтерес

1.2. Не представляє інтересу

1.3. Представляє інтерес, але потребує удосконалення (якого) ____________________________________________________________

2. Яка інформація здалася вам найбільш цікавою в даному випуску (вкажіть)  ________________________________________________

3. Які матеріали, на Вашу думку, не варто було друкувати _________________________________________________________

4. Які теми і проблеми необхідно додатково висвітлити ________________________________________________________________

5. Інші пропозиції ___________________________________________

Вкажіть, будь ласка, посаду, освіту і характер Вашої роботи ________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю.

Наша адреса:

 

Додаток 7

Сигнальна карта ВРІ і відривний талон зворотного зв'язку

ОУНБ (адреса)

Документ (коротке бібліографічне описання, анотація чи реферат змісту)

Ваші висновки про документ (потрібне підкреслити)

Інформація цікава, використана, додаткові відомості не потрібні

Інформація не цікава за такими причинами:

а) не відповідає запиту;

б) застаріла;

в) відома;

г) погано анотована;

д) щось інше_________________________________________

Прошу надати оригінал (копію) в тимчасове користування

Прошу надати копію в постійне користування

Прошу підготувати додатковий матеріал – тематичну відбірку, огляд, покажчик літератури, довідку тощо (підкреслити).

Прошу (Ваш варіант) _______________________________________

 

Додаток 8

Еталонні нормативи часу на основні види інформаційної продукції, яка виготовляється в невеликих органах інформації


Додаток 9

Визначення норми часу на підготовку фактографічної довідки
(за типовими нормативами)

Умови: При підготовці довідки використовуються пошукові ознаки – 
                       ББК і прізвище автора

              Обсяг довідки:   14 машинодрукованих аркушів

              Кількість назв документів, які мають фактографічні дані: 
                                                                                                                  – 33 док.

               Операції: 1. Пошук документів за ББК

                                2. Пошук документів за прізвищем автора

                                3. Підготовка фактографічної довідки

Розрахунок: За "Нормами" визначаємо норматив оперативного часу:

1.  Витрати часу на відбір документів за пошуковою ознакою –
                ББК:

Норматив часу на пошук одного документа = 0,0056 год.

На пошук 33 документів потрібно: 0,0056  х  33 год.

Відповідно до формули, знайдений норматив помножуємо на
поправочний коефіцієнт  К = 1,12 і знаходимо норму часу для
виконання цього процесу:     0,0056 х 33 х 1,12 = 0,21 год.

2. Витрати часу на відбір документів за пошуковою ознакою –
               прізвищем автора:

      Норматив часу на пошук одного документа = 0,0077 год.

      На пошук 33 документів потрібно 0,0077 х 33;

Відповідно до формули, знайдений норматив помножуємо на
поправочний коефіцієнт  К = 1,12 і знаходимо норму часу для
виконання цього процесу: 0,0077 х 33 х 1,12 = 0,28 год.

3.  Витрати часу на підготовку довідки = 21,2 год.

Відповідно до формули, знайдений норматив помножуємо на
поправочний коефіцієнт  К = 1,12 і знаходимо норму часу для
виконання даної роботи: 21,2 х 1,12 = 23,7 год.

4. Складаємо норми часу на всі технологічні операції і знаходимо
 повну норму часу, яка потрібна для підготовки фактографічної
довідки при заданих умовах:

0,21 год. + 0,28 год. + 23,7 год. = 24,19 год.

Отже, для виконання однієї фактографічної довідки в заданих умовах за типовими нормативами потрібно 24,19 год.

 

Додаток 10

Калькуляція собівартості однієї книговидачі


                        Додаток 13

Кошторис витрат на вивчення, узагальнення і впровадження інновації, передового досвіду

Додаток 14

Формування прибуткової частини бюджету

Додаток 15

Формування витратної частини місячного бюджету

Додаток 16

Зразок плану роботи інформаційного відділу на базі бібліотеки

Умови розрахунку:

Кількість працівників – 2; Фонд робочого часу 1 працівника – 1550 р/г

Сумарний фонд робочого часу – 3100 р/г

Річний бюджет відділу (виробнича собівартість діяльності) –    6154,8 грн. (дод. 15)

Умовний нормативний прибуток (25% від виробничої собівартості) – 1538,7 грн.

Проектна ціна всієї інформаційної продукції: 6154,8 грн. + 1538,7 грн = 7693,5 грн.

Для розрахунку трудовитрат взято еталонні норми часу (дод. 8)

Непрямі витрати р/г на виробництво становлять 1567 год.

Прямі витрати на комерційну продукцію – 1533 год.

Середня виробнича собівартість 1 год. роботи інформаційного відділу становить 6154,8 грн. : 3100 р/г =1,985 грн., що дозволяє розрахувати середню собівартість будь-якого запланованого виробничого процесу.

Виходячи з того, що  ціна всієї продукції відділу становить 7693,5 грн., а витрати робочого часу на її виробництво  –  1533 год., середня проектна ціна 1 год. випуску продукту чи послуги становить –  7693,5 грн. : 1533 год. = 5,02 грн.

На її основі вираховується середня ціна одиниці продукції або всієї кількості.

 

Додаток 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів
України від
5 червня 1997 р. № 534

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності

1. У сфері культурно-освітньої діяльності:

1) проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, оперних і балетних спектаклів, інших постановок; діяльність артистичних груп, труп,   оркестрів та окремих артистів.   Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація кіновідеофільмів тощо;

2) навчання у народних університетах (факультетах), лекторіях, на курсах;     консультації з  питань  культури, літератури,  музичного, театрального та образотворчого мистецтва, кінофотомистецтва, архітектури, краєзнавства, історії та з бібліотечно-бібліографічних питань тощо;

3) навчання у школах, студіях, заняття в літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей, у гуртках гри на музичних інструментах, співу,   акторської майстерності, класичного, народного, бального і сучасного естрадного танцю, кіно, фото, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, краєзнавства тощо;

4) навчання на курсах:

іноземних мов, швидкого читання;

крою і шиття, в'язання, вишивки, моделювання одягу, кулінарії, машинопису, стенографії, палітурної справи тощо;

технічної творчості, комп'ютерної підготовки;

фізкультурно-оздоровчих напрямів (групи ритмічної гімнастики, групи здоров'я тощо);

5) участь  у любительських об'єднаннях та клубах за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями тощо), за винятком дитячих і молодіжних колективів;

6) проведення культурно-мистецьких заходів:

спектаклів і концертів художньої самодіяльності;

театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів,  виставок книг- і творів  образотворчого мистецтва;

надання послуг під час проведення презентацій фірм, банків, організацій, установ тощо;

демонстрації сучасних моделей одягу, виробів підприємств (тканин, меблів, виробів харчової промисловості тощо);

вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, балів, дискотек;

показ слайдо-кінопрограм;

7) тиражування в установленому порядку записів на магнітних носіях (платівок,  компакт-дисків,  магнітних  стрічок),  записів  програмного забезпечення комп'ютерів;

8) виготовлення в установленому порядку рекламної продукції та інших друкованих матеріалів для сторонніх організація та фізичних осіб;

9) розроблення сценаріїв; постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організацій;

10) користування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, що передбачають грошову винагороду), настільними і комп'ютерними іграми, тенісними кортами, більярдами, тирами, дитячими містечками безпеки руху, аудіовізуальним обладнанням для показу фільмів, персональним ОМ, переглядовими залами відеотек тощо;

11) продаж рекламних видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставочних залів, заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів, у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури, а також сувенірних виробів, значків тощо;

12) проведення фото- і кінозйомок окремих експонатів або всієї експозиції виставки, території та об'єктів музейного типу:

13)   обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях музеїв, постійних експозицій, виставок;

14) відвідування заповідників;

15) консультації населенню, які проводяться спеціалістами зоопарків;

16) додаткові бібліотечні послуги:

позачергове    користування літературою підвищеного попиту під заставу,   нічний   абонемент,   продовження   терміну   користування документами, резервування документів:

організація читальних комерційних залів букіністичної літератури та рідкісних видань;

користування каталогами і журналами мод;

складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установ і організацій;

інформаційно-бібліотечне  обслуговування  підприємств,  установ  і організацій;

підготовка фактографічних, аналітичних довідок;

продаж організаціям і громадянам невикористаної літератури з резервних і обмінних фондів бібліотек:

користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів), дистанційний інтерактивний доступ до машинозчитуваних баз даних;

надання послуг в оформленні реєстраційних документів користувачів бібліотек.

2. У сфері міжнародного співробітництва:

і) надання допомоги мистецьким колективам і виконавцям, які приїжджають в Україну чи виїжджають за її межі, в оформленні документів;

2) прийняття та культурне обслуговування культурно-мистецьких і туристських колективів;

3)     проведення  міжнародних  симпозіумів,  науково-практичних конференцій, концертів, фестивалів, виставок, вистав тощо;                 ,

4)   забезпечення   матеріалами   протокольно-інформаційного   та методичного характеру в галузі культури.

3. У сфері інших послуг:

1) проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи культурних цінностей, які перебувають у приватному користуванні, придбаних у художніх салонах,   галереях, і таких, що в установленому порядку ввозяться чи вивозяться через державний кордон України;

2) проведення виїзної експертизи, оформлення документів та видача дозволів на вивезення та ввезення культурних цінностей;

3)  оформлення інтер'єрів, дизайнерського оздоблення виставочних стендів;

4)  реконструкція,  оснащення  та  переоснащення  атракціонних комплексів, об'єктів дозвілля, атракціонів великих і малих форм;

5) ремонт, настройка і налагодження музичних інструментів, звуко-, світло та відеоапаратури;

6) ремонт і реставрація творів (виробів) образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, друкованих видань; палітурні роботи; атрибуція пам'яток історії та культури, які перебувають в особистих колекціях і збірках;

7) ремонт і реставрація нерухомих пам'яток історії та культури;

8) виготовлення і установка охоронних знаків на пам'ятниках археології, охоронних дощок на історико-меморіальних будинках, складання проектів охоронних зон на всі види пам'яток;

9) роботи та послуги підприємств, майстерень та інших виробничих підрозділів закладів культури і мистецтв (виготовлення та ремонт обладнання атракціонів, музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів, взуття, гримерні послуги, столярні, будівельні, ремонтно-реставраційні та інші роботи, автотранспортні послуги};

10) роздрібна торгівля сувенірами, виробами народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва в неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках);

11) виготовлення та реалізація товарів народного споживання, квітів і квіткової продукції, продаж і переробка деревини, надання столярних та слюсарних послуг (у творчо-виробничих об'єднаннях і підрозділах закладів культури).

4. У сфері побутових послуг:

1) обладнання майстерень для побутової технічної творчості населення "Зроби сам" (з урахуванням можливості виконання столярних, слюсарних робіт, машинного в'язання тощо),

2)  ремонт  побутових  приладів  та   обладнання  теле-,  аудіо-, відеоапаратури;

3) навчання основ слюсарних і столярних робіт, чоботарювання, обслуговування побутової техніки,

4)   прокат   музичних   інструментів,   культурно-спортивного   і туристичного інвентарю, звуко- і відеотехніки, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту, інструментів і   побутової техніки для технічної творчості, платівок, магнітофонних і відеокасет із записами (класичні твори тощо), експозиційного обладнання (вітрини, щити, експозиційні столи тощо);

5)     фотокопіювання,     репродукування,      ксерокопіювання, мікрокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів, музейних експонатів, документів з фондів бібліотек, музеїв;

6) виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів з фонотек театрів, музеїв,  бібліотек, клубних закладів, парків культури та відпочинку, науково-методичних центрів, надання послуг студій звуко- і відеозапису;

7) обробка кінофотоплівки;

8) надання підприємствам, установам і організаціям в оренду приміщень театрів, концертних залів, цирків, культурно-освітніх закладів, музеїв і заповідників для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських заходів, презентацій;

9) розроблення і оформлення інтер'єрів, музейних експозицій для закладів культури та інших організацій, оренда творів образотворчого мистецтва;

10) послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів;

11) перевезення меблів, домашнього майна та предметів культурно-побутового призначення; вантажно-розвантажувальні роботи.

 

Додаток 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України

21.12.99   №  732/306/152

ПОРЯДОК
надання платних послуг закладами культури і мистецтв

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений у відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року N 534 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності" та від 16 лютого 1998 року N 164 "Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації", а також Державного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності". затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 року N 441.

1.2. Порядок визначає організаційно-правову форму надання платних послуг населенню та підприємствам, установам, організаціям закладами культури і мистецтв.

2. Порядок визначення вартості платних послуг

2.1. Платні послуги населенню надаються закладами культури і мистецтв згідно з умовами, викладеними в постановах Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 року N 733 "Про ціноутворення в умовах реформування економіки" та від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

2.2. При віднесенні суми витрат до витрат виробництва послуг слід керуватися статтею 5 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни (тарифу). Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов¢язаних з наданням послуги.

До складу витрат виробництва належать:

витрати на оплату праці;

внески на соціальні заходи (на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);

матеріальні витрати, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв, на проведення поточного ремонту, технічний огляд та технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг, службові відрядження, на оплату послуг зв¢язку, засобів сигналізації, господарські та канцелярські витрати тощо;

амортизація основних фондів, що використовуються для надання послуг;

інші витрати, зокрема витрати на реалізацію послуг, оплату відсотків за фінансовими кредитами.

До ціни послуг, окрім зазначених витрат виробництва, зараховуються прибуток (якщо такий планується), обов'язкові податки, відрахування, платежі, збори відповідно до чинного законодавства.

2.3. Вартість (ціна) послуг формується, виходячи з витрат (собівартості) та прибутку з урахуванням попиту та платоспроможності покупців.

2.4. При визначенні вартості конкретних видів послуг неосновної діяльності закладів культури враховуються особливості визначення витрат виробництва і ціноутворення, які встановлено для відповідних галузей народного господарства законодавчими актами України.

          3. Планування та використання доходів від надання платних  послуг

3.1. Планування витрат закладу культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року №534, та Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року №164.

3.2. Після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг, на відшкодування витрат, пов¢язаних з наданням цих послуг, на сплату податків, обов¢язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів прибуток, що залишається в розпорядженні закладу культури, спрямовується на покриття витрат непрофінансованих статей бюджетної класифікації згідно із затвердженими плановими призначеннями і в першу чергу на покриття заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій, коштів на харчування, інших соціальних виплат.

3.3. У закладах культури і мистецтв, що частково чи повністю фінансуються з бюджету, можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи за погодженням з вищестоящою організацією, відповідними органами, управліннями культури. Керівники цих закладів затверджують відповідні положення щодо їх функціонування, визначають відповідальних за конкретну ділянку надання платних послуг, установлюють їх права та обов¢язки.

3.4. Органам управління культури дозволяється надавати безкоштовні послуги згідно з чинним законодавством окремим категоріям населення (ветеранам війни, інвалідам, пенсіонерам, студентам, дітям).

3.5. Оплата праці залучених до виконання платних послуг працівників проводиться за фактично виконаний обсяг роботи згідно з чинним законодавством.

3.6. За рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, може проводитися преміювання як працівників, безпосередньо зайнятих їх виконанням, так і тих, хто сприяє їх здійсненню, згідно з положенням, затвердженим керівником і профспілковим комітетом, відповідно до чинного законодавства.

3.7. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на поточні рахунки позабюджетних коштів у порядку, установленому наказом Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 року N 61, з дотриманням Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України в редакції, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 13 жовтня 1997 року N 334 і зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 9 червня 1998 року №370/2510 зі змінами та доповненнями. Одержання готівкових коштів за надані послуги оформляється відповідно до чинного законодавства.

4. Прикінцеві положення

4.1. Отримання, розподіл та контроль за використанням коштів, що надійшли від реалізації заходів (робіт, послуг), здійснюється згідно із Законами України "Про підприємства в Україні" та "Про підприємницьку діяльність", затвердженими статутами та положеннями про заклади культури і мистецтв, галузевою та колективними угодами.

4.2. Фактичний склад витрат виробництва (собівартості) визначається згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 250, та змінами і доповненнями до нього.

4.3. Статистична місячна, піврічна та річна звітність здійснюється за формою звіту про обсяг реалізації платних послуг населенню (N1- послуги), затвердженою наказом Міністерства статистики від 14 січня 1997 року N 4 "Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності".

4.4. При реалізації заходів (робіт, послуг) керівники закладів культури і мистецтв зобов¢язані забезпечити їх високий якісний рівень.

Керівники закладів культури і мистецтв та їх працівники, які беруть безпосередню участь у процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за використання та збереження отриманих коштів згідно з чинним законодавством.

Начальник  Фінансово-економічного управління                   Н.А.Кулик< Попередня   Наступна >
Современная библиотека. Видеоэкскурсия
Публичная библиотека Киста, Швеция

Библиотека была признана в 2015 г. «Публичной библиотекой года» за ее четкое содержании и сознательную игру и экспериментирование с пространством и технологией. Интерьер создан различными концептуальными идеями, создающими пространственное разнообразие и интенсивность. Архитектура игривая, не привязанная к определенной возрастной группе и включает зону обучения, зону чтения, цифровую зону, зону для детей и зону отдыха с сценой.

Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
Новини ІФЛА

News from IFLA
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:

 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100