:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 159
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Корсунь-Шевченківська районна центральна бібліотека. Черкаська обл.

    Сайт  www.korslib.net  пропонує розділи:  Про ЦБС; Бібліотеки: Центральна районна бібліотека; Дитяча бібліотека; Бібліотеки-філіали; Відеогалерея; Екскурсія по бібліотеці; Буктрейлери; Фотогалерея; Наші фото; Бібліотека в ЗМІ; Бібліотека «На хвилі Корсуня»; Наші досягнення; Наші перемоги; Спонсори. Партнери; Користувачам: Платні послуги; Правила користування; Кращі читачі; Новини. Події: Бібліотека запрошує; Калейдоскоп подій; Конкурси. Естафети; Нові надходження; Періодичні видання; Інформаційні ресурси: Е-урядування; Віртуальні виставки; Наші видання; Книжкові виставки; На допомогу бібліотекарю; Наше місто: Місцева влада; Громадські організації; Літературна Корсунщина; Ім’я в історії краю; Корсунь-Шевченківський в Інтернеті

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Ніл Ґейман: Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви?

     Чому майбутнє світу залежить від читання? Що художня література дає людям і як змінює їх? Чому паперові книжки ніколи не зникнуть? Навіщо у сучасному світі бібліотеки та бібліотекарі? Як звичайна уява здатна покращити наше життя? Які обов’язки ми, дорослі, маємо перед дітьми та світом? Відповіді на ці та інші важливі питання спробував дати всесвітньо відомий письменник Ніл Ґейман
     Найпростіший спосіб переконатися в тому, що ми виховуємо освічених дітей, — навчити їх читати, і показати їм, що читання приносить задоволення. А це значить, у найпростішому розумінні, знайти книжки, які їм подобаються, дати їм доступ до цих книжок і дозволити їм читати їх.

Докладніше...
Маркетинг і бібліотека
Рейтинг: / 36
ГіршаКраща 
Современная библиотека - Пропонують практики і науковці

Список використаної літератури

1.    Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу": Затверджено
16 берез. 2000 р. №1561-III // Бібл. планета.– 2000.– № 2.– Вкл. – С. І-VІІІ.

2.    Katogi M. National Diet Library // Herald of library science.– 1994.– Vol. 33, №3-4.– Р. 170-178

3.    Kitler Р. Рrinciрles of marketing.– 2nd ed.– Englewood Clifffs, Nev York: Рrentice-Hell, 1983.– Р. 6.

4.    Бойкова О.Ф. Библиотечно-информационная продукция и услуги: качество и конкурентоспособность // Библиотека и закон: Справочник. Вып. 3.– М.; Либерия, 1997.– С. 143-164.

5.    БэйверстакЭ. Книжный маркетинг: Пер. с англ.– СПб., 1999.– 336 с.

6.    Варьяш И., Клюев В. Легитимные источники самофинансирования // Библиотека.–  1997.– № 5.– С. 27-30.

7.    ВойчакВ., Шевчук И.А. Суть маркетинга и его современная концепция.– К., 1994.

8.    Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посіб.– К.: КНЕУ, 1998.– 224 с.

9.    Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология.– М.: Финпресс, 1998.

10.      Джерелиевская И.К. Библиотечная коммуникация как феномен рыночных отношений // Hауч. и техн. б-ки.– 1993.– № 5.– С. 20-32.

11.      Джерелиевская И.К. Формирование рынка информационно-библиотечных услуг // Hауч. и техн. б-ки.– 1992.– №11.– С. 3-15.

12.      Инициативная деятельность библиотеки: платная интелектуал. продукция: Hауч.-практ. пособие / РГБ.– М., 1999.– (Сер.: "Hастол. книга библиоменеджера"; Вып. III). 

13.      Клюев В.К. Маркетинговые аспекты развития информационной деятельности библиотеки: Hауч.– практ. пособие / Ин-т повышения квалификации информ. работников, МГУК.– М., 1994.– 112 с.

14.      Клюев В.К. Современная библиотека: Финансово-экон. аспекты деятельности: Практ. пособие /Hауч.-внедренч. центр "Библиомаркет".– М., 1993.– С. 33-68.

15.      Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.– М.: Центр эконом. и маркет., 1996.– 176 с.

16.      Колегаева С.Д. Платные услуги и предпринимательская деятельность библиотеки // Библиотека и закон: Справочник. Вып. 2.– М.: Либерия, 1997.– С. 182-195.

17.      Концепция маркетинга для публичных библиотек: Пер. с нем.– М., 1992.– 143 с.

18.      МачидоР. Маркетинг для малых предприятий.– СПб.: Питер, 1998.

19.      Медведєва В.М., Міщенко Г.Г. Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва.– К.: КHУКіМ, 2000.– 96 с.

20.      Мотышина М.С. Метод и модели маркетинговых исследований: Учеб. пособие.– СПб: Изд-во СПбУЭФ,1996.– 109 с.

21.      Українська радянська енциклопедія.– К., 1964.– Т. 13.– С. 8; Т.15.– С. 280.


 


[1] Обмін – це акт придбання чогось бажано на щось інше. В обміні беруть участь два або більше суб’єктів, які щось пропонують один одному для взаємної користі.

[2] Товар – усе, що може бути запропоновано для задоволення людських потреб.

[3] Філософія (з грец.) – любов до мудрості.

[4] Підприємництво – ініціативна самостійна діяльність громадян та їхніх об’єднань, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність.

[5] Попит – специфічна форма вираження дійсної суспільної потреби, представленої на ринку, забезпечена відповідними грошовими доходами, тобто платоспроможна потреба.

[6] Останнім часом матеріальна продукція розглядається економістами, перш за все, як носій послуг (корисностей), котрі споживач отримує через неї, тому що цінність матеріальних продуктів полягає не стільки у володінні ними, скільки в їхній здатності задовольняти певні потреби власників.

[7] Бібліотечна діяльність – збирання друкованих та інших вербальних матеріалів з наступним бібліотечним обробленням, збереженням і відображенням у каталогах та бібліографічних посібниках з метою задоволення потреб користувачів.

[8] Підприємство – господарюючий суб'єкт певної виробничої структури покликаний задовольняти потреби суспільного виробництва як процесу створення матеріальних благ, необхідних для існування суспільства. Відповідно до виробничої структури розрізняють суто підприємства (виробляють продукцію, товар); організації (в основному виконують якусь роботу, надають послуги); установи (здебільшого пропонуються послуги: культурно-просвітницькі, навчальні тощо).

[9] Інтелектуальна продукція – результат взаємодії сенсорних (чуттєвих) і раціональних (розумових) психічних процесів та практичної діяльності людини, зафіксований на різних матеріальних носіях.

[10] Послуги – надання додаткових зручностей користувачеві або супутньої продукції.

[11] Дилер – юридична чи фізична особа, яка здійснює перепродаж товару від свого імені та за свої кошти або від імені фірми.

[12] Соціалізація – вирішення проблем особистісного розвитку і саморозвитку через освіту, виховання, міжособове спілкування, засвоєння соціокультурних цінностей.

[13] Прибуток – додаткова вартість продукції, що виступає у вигляді різниці між оптовою ціною підприємства і повною вартістю його реалізованої продукції.

[14] Інтелектуальна діяльність – діяльність, заснована на розумі, розсуду,  чуттєвих і пізнавальних здібностях людини.

[15] Стимулювання збуту – це цілеспрямована діяльність з інформування споживача про наявну продукцію і переконання його в необхідності її придбання.

[16] Мотивація – процес актуалізації якогось мотиву і його функціонування; внутрішнє спонукання до діяльності визначеної спрямованості.

[17] Пропозиція – сукупність товарів, що знаходяться на ринку або можуть бути доставлені туди.

[18] Ринковий попит – така кількість продукції, яка буде спожита певною групою споживачів у певному регіоні у певний період і певних виробників при наявності певної програми маркетингу або без неї.

[19] Місткість ринку – граничне значення ринкового попиту при максимальних зусиллях в області маркетингу в даних умовах.

[20] Споживча цінність – задоволення вимог споживача, що забезпечує мінімальні витрати при придбанні, володінні і використанні.

[21] Імідж (англ. image – образ) – це сформоване і постійно підтримуване стійке уявлення про престижність товару, торговельної марки виробничої одиниці та її керівництва.

[22] Інвестиція – довгострокове вкладення капіталу у будь-яке виробництво з метою одержання дивідендів, прибутку.

[23] Канал збуту – це сукупність фізичних і юридичних осіб, які приймають на себе право власності на товари (послуги) на шляху їхнього руху від виробника до споживача. Таким каналом для аудіовізуальної продукції інших виробників є і сама бібліотека.

[24] Рекреаційні послуги – послуги для інтелектуального і психологічного розвантаження: зменшення психічної напруги, відновлення працездатності тощо. Все, що відноситься до дозвільного бізнесу.

[25] Кореляція – величина, що характеризує міру залежності випадкових величин одна від іншої та їхні взаємозв’язки. Залежність визначається коефіцієнтом кореляції.

Міщенко Г. Маркетинг і бібліотека.-К., 2004.-94 с.< Попередня   Наступна >
Современная библиотека. Видеоэкскурсия
Национальная библиотека Карелии

Удалить рекламу, нажав "Х"
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
Новини ІФЛА

News from IFLA
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100